Inrego
Stocklists
Inregos hav av datorer som ska eller har återbrukats.

Vår process

Inrego köper datorer, smartphones och annan IT-utrustning från företag över hela världen. Produkterna testas av experter i Sverige och Finland.

Vår process

Vi har utvecklat vår ISO-certifierade process under de senaste 28 åren. Den är skräddarsydd och kan tillgodose alla olika typer av tjänster kopplade till hantering av använd IT. Vårt team av experter på våra svenska och finska produktionsanläggningar förnyar IT-utrustning som sedan säljs till företag, organisationer, skolor och människor över hela världen.

Återanvändning av IT i stor skala

Vi har ett stort lager av IT-produkter som uppdateras dagligen, köps, rekonditioneras och säljs vidare till företag över hela världen. Vi strävar efter att arbeta nära våra partners långsiktigt, vilket är en win-win-win; för dem, oss och ännu viktigare - för miljön.

Att förnya och återuppfinna

Inregos 85 experttekniker är specialiserade på att förnya och återanvända IT-utrustning i stora mängder. Över 30 000 produkter går igenom vår process varje månad. Vi har kapacitet att testa 1 500 enheter samtidigt, alla kopplade till vårt huvudsystem.

Räddningsstation

Icke-funktionella produkter skickas till vår räddningsstation där vi reparerar eller monterar därefter. Detta gör att vi kan återanvända så mycket som möjligt och erbjuda ett stort utbud av reservdelar.

Garanti, support och service

Produkterna är förpackade på ett säkert sätt och levereras med försäkring till företag och privatpersoner, alltid med garanti. Våra leveransdatum är flexibla beroende på våra partners behov.

Miljösmart

Förra året arbetade vi med våra kunder för att säkerställa att 350 000 IT-produkter återanvändes, vilket skapade koldioxidbesparingar på 6 800 ton. Tillsammans skapar vi en mer hållbar värld och ökar medvetenheten om fördelarna med återanvändning i det moderna samhället.