Inrego
Stocklists

Elektronikens klimat- och miljöpåverkan

Varje år slängs miljontals telefoner, laptops och annan elektronisk utrusning som hade kunnat rekonditionerats och användas längre.

Elektroniskt avfall innehåller giftiga metaller och ämnen, och många länder som hanterar avfall saknar infrastruktur för återvinning. Det gör att IT-avfallet i stor utsträckning hamnar direkt på soptippen, och ämnena som läcker ut orsakar skada på omgivningen för både människa och miljö. Det är en mörk baksida av IT som är viktig att belysa, framförallt eftersom det bara är 46 procent av världens VD:ar som har kunskap om deras egna företags IT-avtryck*. Det vill vi på Inrego ändra på! 

Mineraler och metaller som behövs för att producera IT-produkter bryts dessutom i länder där mänskliga rättigheter ofta kränks. Vill du veta mer om den problematiska produktionsprocessen av fabriksny IT? Klicka här

* Global studie av Capgemini Research Institute, 2021. 

Största avfallet sker under produktionen…

Ungefär 80 procent av det totala avfallet sker under produktionen av fabriksny IT. Vid tillverkningen av en dator krävs det 22 kg kemikalier, 1 500 liter vatten och 1 200 kg avfall. Genom att köpa en rekonditionerad produkt i stället för en fabriksny går det därför att spara en mängd avfall och koldioxidutsläpp. 

Växthusgasutsläpp från iPhone 15 PRO

För att illustrera mobilens klimatpåverkan kikar vi på en iPhone 15 PRO. Under dess livscykel avges totalt 66 kg CO₂. Utsläppen går att dela in i 4 kategorier: produktion, transport, användning samt återvinning. Genom att återbruka en iPhone 11 besparar du ungefär 57 kg CO₂ jämfört med att köpa ny, eftersom hela 83 procent av utsläppen sker under produktionen.

Växthusgasutsläpp från HP EliteBook 840 G9

Kikar vi på en laptop som exempelvis HP EliteBook 840 G9 ser vi samma mönster. Det är alltså genom att hålla produkterna i användning längre som vi drastiskt kan minska klimatpåverkan.

Kontakta mig för mer information!

Sebastian Holmström på Inrego.

Sebastian Holmström

Sustainability Manager

sebastian.holmstrom@inrego.se