Inrego
Stocklists

Elektronikens klimat- och miljöpåverkan

Varje år slängs miljontals telefoner, laptops och annan elektronisk utrusning som hade kunnat rekonditionerats och användas längre.

Elektronikens utveckling har förändrat hur vi kommunicerar, arbetar och underhåller oss. Men bakom denna digitala revolution finns en mörk baksida som är viktig att belysa: den betydande klimatpåverkan som elektronik medför. Idag har bara 46 procent av världens VD:ar kunskap om deras egna företags IT-avtryck*. Det vill vi på Inrego ändra på!

Mineraler och metaller som behövs för att producera IT-produkter bryts dessutom i länder där mänskliga rättigheter ofta kränks. Vill du veta mer om den problematiska produktionsprocessen av fabriksny IT? Klicka här

* Global studie av Capgemini Research Institute, 2021. 

Elektroniskt avfall och dess effekter på miljön

Elektroniskt avfall, eller e-avfall, består av uttjänta eller överflödiga elektronikprodukter. Världen genererar ungefär 50 miljoner ton elektroniskt avfall årligen, en siffra som förväntas öka i takt med att tekniken utvecklas och livscykler för elektroniska produkter förkortas. E-avfall är särskilt problematiskt eftersom det ofta innehåller skadliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium, vilka kan läcka ut i miljön och skada både ekosystem och människors hälsa om de inte hanteras korrekt.

Största delen av utsläppen sker under produktionen…

Ungefär 80 procent av de totala utsläppen sker under produktionen av fabriksny IT. Vid tillverkningen av en dator krävs det 22 kg kemikalier, 1 500 liter vatten och 1 200 kg avfall. Genom att köpa en rekonditionerad produkt i stället för en fabriksny går det därför att spara en mängd avfall och koldioxidutsläpp. 

Produktionen involverar utvinning av sällsynta mineraler, vilket ofta sker under miljömässigt och etiskt ifrågasättbara förhållanden. Smartphoneproduktionen anses vara en av de större bovarna när det gäller koldioxidutsläpp inom elektronikindustrin, med tanke på antalet enheter som produceras och den korta livslängden hos dessa produkter.

Så mycket CO₂ kan vi spara med rekonditionerad IT

Växthusgasutsläpp från iPhone 15 PRO

För att illustrera mobilens klimatpåverkan kikar vi på en iPhone 15 PRO. Under dess livscykel avges totalt 66 kg CO₂. Utsläppen går att dela in i 4 kategorier: produktion, transport, användning samt återvinning. Genom att återbruka en iPhone 11 istället besparar du ungefär 57 kg CO₂ jämfört med att köpa ny, eftersom hela 83 procent av utsläppen sker under produktionen.

Utsläppen för en HP EliteBook 840 G9

Kikar vi på en laptop som exempelvis HP EliteBook 840 G9 ser vi samma mönster. Det är alltså genom att hålla produkterna i användning längre som vi drastiskt kan minska klimatpåverkan.

Kontakta mig för mer information!

Sebastian Holmström på Inrego.

Sebastian Holmström

Sustainability Manager

sebastian.holmstrom@inrego.se

Återanvändning och rekonditionering som lösningar

Ett sätt att tackla problemet med elektroniskt avfall och minska miljöpåverkan är genom återanvändning och rekonditionering av IT-utrustning. Varje år slängs miljontals telefoner, laptops och annan elektronisk utrustning som hade kunnat rekonditioneras och användas längre.