cirkular_it2.jpg

Elektronikens klimat- och miljöpåverkan

Ungefär 80 procent av det totala avfallet sker under produktionen av fabriksny IT. Vid tillverkningen av en dator krävs det 22 kg kemikalier, 1 500 liter vatten och 1 200 kg avfall. Genom att köpa en rekonditionerad produkt i stället för en fabriksny går det därför att spara en mängd avfall och koldioxidutsläpp.

För att illustrera mobilens klimatpåverkan kikar vi på en iPhone 11. Under dess livscykel avges totalt 72 kg CO₂. Utsläppen går att dela in i 4 kategorier: produktion, transport, användning samt återvinning. Genom att återbruka en iPhone 11 besparar du ungefär 57 kg CO₂ jämfört med att köpa ny, eftersom hela 79 procent av utsläppen sker under produktionen.

Kikar vi på en laptop som exempelvis Dell Latitude 5410 ser vi samma mönster. Det är alltså genom att hålla produkterna i användning längre som vi drastiskt kan minska klimatpåverkan.

Kontakta mig för mer information!

sebastian-holmstrom1.jpg

Sebastian Holmström

Sustainability Manager

sebastian.holmstrom@inrego.se