Inrego
Stocklists

TechSveriges Hållbarhetsråd på plats hos Inrego

Nyheter 26 februari 2024 4 min läsning

I en tid där hållbarhet blir alltmer central på den globala agendan, spelar techbranschen en avgörande roll i att driva förändringar mot en mer hållbar framtid. Nu engagerar sig Inrego i TechSveriges Hållbarhetsråd, med syfte att driva på en cirkulär agenda.

Inrego har sedan en tid engagerat sig i den ledande branschorganisationen TechSverige, med syfte att driva på hållbarhet och cirkulär ekonomi inom IT-sektorn. Inom organisationen finns ett Hållbarhetsråd, som nyligen hade sitt första kvartalsmöte på plats hos Inrego. Rådet fick under en rundvandring och efterföljande diskussioner fördjupa sina kunskaper om branschens utmaningar och möjligheter inom cirkularitet för IT-hårdvara.

Johanna Giorgi, ordförande för Hållbarhetsrådet, ser stora möjligheter när det kommer till just cirkularitets- och hållbarhetsfrågan inom techbranschen: ”Digital teknik är en absolut förutsättning för att få till den djupgående omvandling som krävs av energisystem, konsumtionsmönster, affärsmodeller och produktionsled. Från den synvinkeln är möjligheterna oändliga”, förklarar hon.

Samtidigt betonar hon de utmaningar som branschen också står inför: ”Utmaningen för branschen är att ta ett ansvar och tillsammans med kunder säkerställa att önskade effekter nås. Som bransch behöver vi även ta ansvar för våra egna verksamheters operativa påverkan i form av exempelvis energi- och resursanvändning, e-avfall och datahantering.”

När det kommer till just e-avfall och resursanvändning spelar cirkularitet en avgörande roll. ”I en tid när många söker efter råmaterial att använda i elektrifieringsomställningen, är det otroligt viktigt att se till återanvändning och ta hand om det som redan är producerat. Idag når endast 17 procent av all världens elektronikavfall en ordentlig miljöstation, samtidigt som vi årligen skrotar e-avfall till en vikt som överstiger kinesiska muren, världens tyngsta sammanhängande konstruktion” förklarar Isabell Bergström, kommunikationsansvarig på Inrego.

Under de senaste åren har frågan om tillgång på komponenter växt i betydelse, och utgör en ökande risk för många verksamheter. ”Klarar vi av att applicera cirkulära principer som design av produkter för ökad livslängd, reparation och uppgraderingar, återanvändning och materialåtervinning samt tjänstebaserade affärsmodeller, finns det alla möjligheter för verksamheter att minska negativ miljöpåverkan”, fortsätter Johanna.

En nyckelfaktor för att främja hållbar IT-hantering är samarbete och kommunikation mellan olika funktioner inom företagen. "Genom att arbeta tillsammans och utbyta idéer kan vi skapa en gemensam förståelse för hur en cirkulär IT-hantering kan lösa frågor kopplade till såväl informationssäkerhet och hårdvarukostnader som miljöpåverkan," avslutar Johanna med en uppmaning till ökad samverkan inom branschen.

Mer om TechSverige och Hållbarhetsrådet
TechSverige är en medlemsorganisation för alla företag inom techsektorn. Tillsammans med sina medlemmar driver och utvecklar de marknaden för tech. De har 1 400 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, med ambitionen att vara hela techbranschens samlade röst på hållbarhetsområdet. Rådets ledamöter företräder såväl hård- och mjukvaruleverantörer som tjänsteföretag.

Ordförande: Johanna Giorgi, AddSecure.

Vice ordförande: Maria Collin, HP

Deltagande företag: AddPro, AddSecure, Advania, Amazon, Atea, B2B IT-partner, Blocket, Canon, CGI, Dell, Dustin, Ericsson, Foxway, Futuense, Global Connect, HMS Networks, HP, IBM, Inrego, Internetstiftelsen, Iver, Knowit, Kyocera Document Solutions Nordic, Lenovo, PostNord Strålfors, Qlosr, Ricoh, Samsung, Sharp, Sweco, Techstep, Telenor, Tele2, Telia, Teracom, TietoEVRY, 3