Inrego
Stocklists
Cirkulär IT på Inrego, vackert naturlandskap.

Våra miljömål

Vi har höga ambitioner…

...vårt mål är nämligen att hjälpa våra kunder att nå sina mål och med det närma sig FN:s mål för hållbar utveckling. Som ett led av detta presenterade vi i juni 2021 en ny världsstandard för miljörapportering inom återanvändning.

Inregos arbete med hållbarhet fokuserar på att möjliggöra den cirkulära ekonomin genom våra erbjudanden, samtidigt som vi minimerar den negativa påverkan och utsläppen i vår värdekedja. Målen är intensitetsmål baserat på omsättning.

Inrego AB ska:

  • år 2025 uppnå 50% minskning av huvudleverantörernas klimatpåverkan

  • år 2025 ha fossilfri logistik inom Sverige

  • år 2027 uppnå 100% buyback på alla produkter vi sålt i Sverige

  • år 2030 vara koldioxidneutrala genom hela värdekedjan

  • år 2030 återanvända 1 miljon produkter per år

Vi hjälper er nå era klimat- och miljömål!

Visste du att vi når våra klimat- och miljömål när ni når era? Så är det faktiskt. Många av våra mål baseras just på att få våra kunder och samarbetspartners att närma sig FN:s mål för hållbar utveckling. I samarbete med forskningsinstitutet inom miljö och hållbarhet IVL Svenska Miljöinstitutet har vi därför tagit fram en ny världsstandard för miljörapportering inom återanvändning. 

Med hjälp av modellen kan ni nu mäta exakt hur mycket koldioxid (CO₂) det spar miljön av att återanvända datorer, smartphones och andra IT-produkter på företaget. Modellen är fri att använda för alla organisationer och företag som vill stärka sitt hållbarhetsarbete. Läs mer om den här!

FN:s globala mål

Inregos ambition är att på ett eller annat sätt bidra till alla FN:s globala mål, men vi fokuserar på de målen som är mest relevanta för oss. Där vi bäst kan bidra helt enkelt.