Inrego
Stocklists

Nyamko Sabuni besökte Inrego för att se cirkulär ekonomi i praktiken

Nyheter 23 september 2021 3 min läsning

Förra veckan gjorde Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ett besök hos Inrego för att se hur cirkulär ekonomi fungerar i praktiken. Partiledaren konstaterade att cirkulär ekonomi är en av de viktigaste framtidsinvesteringarna och att det finns mycket som borde göras politiskt för att styra samhället mot en ekonomi som främjar återanvändning.

Tillsammans med Liberalernas energi- och näringspolitiska talesman Arman Teimouri samt två kommunpolitiker gjorde Nyamko Sabuni ett besök hos Inrego i Täby utanför Stockholm. Besöket inleddes med en kort presentation om Inregos cirkulära arbete. Presentationen följdes sedan av en rundvandring i Inregos produktion för en närmare titt på hur återanvändning av IT-produkter går till.

Inrego har en cirkulär affärsmodell och besöket syftade till att prata om hur politiken kan underlätta för att främja den cirkulära ekonomin. Tillsammans med Sabuni pratade vi om att när det kommer till hållbarhet ligger ofta den stora utmaningen i hur man får till det i praktiken och hur vi kan göra det i större skala. Därför är det viktigt att visa upp företag som fått till detta och ge svar på hur det kan gå till för att inspirera andra.

Besöket avslutades med en gemensam diskussion kring hur samhället och politiken idag främjar en linjär ekonomi snarare än en cirkulär. Inrego fick chansen att påvisa vilka svårigheter den cirkulära ekonomin stöter på och hur potentiella lösningar på dessa skulle se ut på en politisk och samhällelig nivå. För att klara klimatomställningen måste hela samhället bidra till en hållbar konsumtion. En ekonomi som främjar hållbarhet och återanvändning är en av våra viktigaste framtidsinvesteringar.

Inrego har arbetat med återanvändning i 25 år och är ledande i Norden. Den cirkulära ekonomin har tagit en allt större plats under de senaste åren och är en förutsättning för att nå nationella samt globala miljö- och klimatmålen.

- Ett besök som detta är viktigt för att få återanvändningsbranschen att växa och bli en central del av vårt samhälle. Vi ser fram emot att den cirkulära ekonomin fortsatt kommer ta en allt större plats i politiken och samhället, där vi behöver driva på återanvändningen före återvinningen, säger Henrik Nilsson, grundare av Inrego.