Inrego
Stocklists

Statssekreteraren för klimat- och miljöministern besöker Inrego

Nyheter 22 september 2023 4 min läsning

Nyligen besöktes Inrego av regeringsrepresentanten Daniel Westlén. Syftet med besöket var att förstå och överbrygga utmaningarna som cirkulära verksamheter står inför.

När klimat- och miljöministerns statssekreterare Daniel Westlén nyligen besökte Inregos anläggning i Täby fick han en inblick i hur en cirkulär ekonomi fungerar i praktiken. Under en rundvandring i produktionen fick Westlén ta del av Inregos lösningar, processer och affärsmodell, och i efterföljande diskussioner påtalades politiska styrmedel som skulle kunna främja hållbar konsumtion och återanvändning för hela marknaden.

-          Det är glädjande att det finns sätt att skapa lönsamhet i verksamheter som helt utgår ifrån en cirkulär idé. Här är potentialen stor, och det märks inte minst i er verksamhet där man kan ta vara på det värde som finns i begagnade produkter på ett sätt som kanske inte skulle ha gjorts annars, sa Westlén.

Inregos grundare och vd Henrik Nilsson förklarade hur han arbetat för att skapa lönsamhet i cirkularitet i snart 30 år, och betonade att vägen hit påverkats av politiska initiativ som inneburit utmaningar och som tvingat företaget att ändra kurs och driva opinion för cirkulära affärsmodeller.

-          Vår vision är att ställa om världens IT-konsumtion till att bli hållbar genom att återanvända så mycket IT som går, men på grund av skatteregleringar har politiken ibland ändrat spelplanen och satt stora käppar i hjulet som tyvärr lett till att nyförsäljningen istället främjats eller att produkter behövt skrotas istället för att återanvändas. Politiska beslut har stor påverkanskraft och att komma på sätt att främja och skapa stabila spelregler för återanvändningsbranschen har därför blivit en viktig del av Inregos arbete. Besök som dessa visar att politiken är redo att ta sig an utmaningarna som vi står inför, förklarade Henrik.

Westlén efterfrågade Inregos syn på vilka hinder som idag finns för cirkulära affärsmodeller.

-          Politikens uppgift är som inom alla områden att skapa de förutsättningar som finns för att kunna driva en effektiv verksamhet. Eftersom samhället konstant förändras behöver vi kontinuerligt se över hur lagstiftningar, regelverk, skatter och styrmedel är konstruerade så att de hela tiden är anpassade efter de mål vi försöker nå, menade Westlén.

När frågan kom kring prioriteringar för en cirkulär ekonomi i relation till andra klimatpoliska frågor svarade Westlén att arbetet för cirkulär ekonomi inte är en annan klimatpolisk fråga för regeringen, utan snarare ett verktyg för att kunna genomföra omställningen.

-          I mina ögon har cirkulär ekonomi inget självändamål, men med det sagt är det ett väldigt viktigt verktyg. Vi ser cirkulär ekonomi som ett verktyg för att åstadkomma och nå klimatmålen, skydda den biologiska mångfalden och minska mängden föroreningar, sa han.

Under rundvandringen fick Westlén se produktionen där 350 000 IT-produkter återanvänds årligen, en summa som motsvarar koldioxidbesparingen för nästan 10 000 svenskars konsumtionsbaserade utsläpp per år. Mängden IT-produkter och potentialen för CO2-besparing inspirerade statssekreteraren.

-          Jag är så otroligt fascinerad över att se hur saker går till i verkligheten, så jag måste säga att det är intressant att få se den praktiska verksamheten där rekonditioneringen går till, avslutade Westlén.

Vi på Inrego tackar varmt för besöket och ser fram emot fortsatta diskussioner framöver.