Inrego
Stocklists
Inregos storage in Täby Sweden.

Fyra steg för att nå koldioxidneutralitet genom elektronik

Visste du att elektronik har den snabbast växande avfallsströmmen globalt?

Därför måste vi tänka till innan vi producerar, konsumerar och använder elektronik. När man tillverkar en dator krävs det 22 kilo kemikalier, 1 500 liter vatten och 1 200 kilo avfall. Merparten av avfallet ses aldrig av konsumenter eller användare eftersom det inträffar under produktionen. IT-produkter består även av metaller och mineraler som ofta bryts i farliga miljöer där mänskliga rättigheter ofta kränks. 

Så, hur kan vi börja använda elektronik mer cirkulärt?

1. Köp cirkulär elektronik

Inköp av rekonditionerade produkter är det mest miljövänliga alternativet. Du får produkter med samma prestanda och hållbarhet som ny, men till halva priset från ny IT. Dessutom undviker du onödiga koldioxidutsläpp och bidrar inte till kränkningar av mänskliga rättigheter som nyproducerad elektronik genomsyras av.

Om du mot förmodan vill köpa en ny dator, se då till att den är rent producerad samt att den kan återanvändas och repareras. TCO-certifikat är ett exempel på en IT-produktcertifiering. När du köper något nytt, överväg hur du ska använda produkten och hur du kan återanvända den.

2. Använd din IT-produkt under en längre tid

Den cirkulära ekonomin fokuserar på återanvändning av produkter och material. Det bästa alternativet är att använda produkter som redan har skapats. Är det möjligt att använda produkten i ytterligare ett år? Är det möjligt att laga produkten? Kan du byta ut batteriet? Se till att ta hand om dina produkter. Det kommer även öka produktens återförsäljningsvärde!

3. Återanvänd

När du är klar med din dator, gör den tillgänglig för andra! Förläng livslängden på din använda utrustning genom att sälja den till en återanvändare som kan se till att den får ett förlängt liv. På Inrego kan 95 procent av produkterna användas en andra gång.

Se till att dina IT-produkter inte ligger på hög i ett lager. För varje månad som går förlorar den värde och efterfrågan på andrahandsmarknaden. Många enheter kasseras även om de fortfarande har ett högt värde och kan återanvändas. Tillverkningen står för cirka 80 procent av utsläppen från datorer och smartphones. Därför är det viktigt att behålla dem i bruk för att minska miljöpåverkan av din elektronikförbrukning.

Komponenter spelar roll! Många delar av datorer kan återanvändas även när en produkt inte kan återanvändas. Eftersom majoriteten av utsläppen kommer från tillverkning kan reservdelar från en produkt hålla andra föremål i drift. Det viktigaste är därför att hålla produkterna i bruk så länge som möjligt.

4. Återvinn

När det inte längre går att förlänga en produkts livslängd är det viktigt att återvinna den på ett säkert sätt. Eftersom återvinning är den sista utvägen för cirkulär ekonomi, se till att alla andra möjligheter för produktförlängning har undersökts först.

Hållbarhet

Vi hjälper våra kunder att närma sig sina miljö- och klimatmål för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Med oss blir ni snabbt och enkelt cirkulära.