Inrego
Stocklists

När landshövdingen Anna Kinberg Batra besöker Täby är hållbarhet och cirkulär ekonomi i fokus

Nyheter 17 november 2023 2 min läsning

När Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra besökte Täby kommun den 16 november var hållbarhet och cirkulär ekonomi i fokus. Ett av de utvalda besöken gick till det cirkulära IT-företaget Inrego, där landshövdingen och Täby kommuns politiska ledning diskuterade möjligheterna för att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi. 

Varje år genereras 54 miljoner ton e-skrot i världen. Det överträffar vikten av världens tyngsta sammanhängande konstruktion – kinesiska muren. Att en slit- och slängkultur präglar vår IT-konsumtion är ett faktum, och när 80–95% av utsläppen ligger i produktionsfasen är det avgörande att finna sätt att hålla vår teknik vid liv längre. 

På Inrego används metoder för att skapa en cirkulär ekonomi, där IT-produkter renoveras och återbrukas för att kunna användas igen. Visionen är att ställa om världens IT-konsumtion till att bli hållbar, och det genomförs genom att ta vara på resurser, material och produkter så länge som möjligt och avskaffa avfall och återvinning till förmån för naturens egen metod – återanvändning.  

Under besöket fick kommunens ledning och Anna Kinberg Batra en inblick i hur en cirkulär ekonomi fungerar i praktiken inom IT-sektorn, och diskuterade både hinder och möjligheter med att driva på omställningen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.