Inrego
Stocklists

Riksdagsledamöter från Socialdemokraterna besöker Inrego

Nyheter 7 december 2023 4 min läsning

Socialdemokraterna besöker Inrego i Täby.

Nyligen besöktes Inrego av riksdagsledamöter från Socialdemokraterna. Syftet med besöket var att få en inblick i hur den cirkulära ekonomin fungerar i praktiken samt diskutera möjligheterna att skala upp hållbara affärsverksamheter.

Socialdemokraternas Johan Löfstrand, vice gruppledare i riksdagen, och Anna-Caren Sätherberg, gruppledare för Socialdemokraterna i Miljö och jordbruksutskottet, fick under en rundvandring i produktionen ta del av Inregos lösningar, processer och affärsmodell. I en efterföljande diskussion samtalades kring hur en cirkulär ekonomi skulle kunna skalas upp genom att främja hållbar konsumtion och återanvändning i stor skala.

"Det man gör inom återanvändning är att ersätta uttag av jungfruligt material med arbetskraft. Arbetskraft är en hållbar resurs ur många perspektiv. Problemet idag är att vi beskattar arbetskraft men inte jungfruligt material vilket gör att det blir för dyrt att återanvända och reparera jämfört med att köpa nytt" förklarade Henrik Nilsson, grundare och vd för Inrego.

Under samtalet betonade Johan Löfstrand behovet av att se över vårt befintliga skattesystem, och menade att det finns ett uppdämt behov av en ny skattereform som värnar cirkulära affärer. Ett annat politiskt förslag som diskuterades var möjligheterna att lagstifta mot slöseri i offentlig sektor. Idag kontrolleras offentliga upphandlingar av lagar och granskas av media, men hur produkterna sedan hanteras när de inte längre används har vi inte lika god insyn och tydliga regler kring.

"Visst kanske det skulle vara svårt att följa upp, men vi skulle vilja se en Lex-Maria mot resursslöseri. Många kommuner upphandlar idag inköp av “nya” produkter – inte funktionen av produkterna, vilket gör att köp av återanvända produkter diskvalificeras i många upphandlingar. Dessutom skulle vi vilja se att man upphandlar avyttringen av dem. Många inköpta produkter försvinner idag när de inte används längre och detta är ju produkter som är inköpta med skattemedel och som har ett värde. Konsekvensen blir att enorma summor skattepengar försvinner när produkter köps nya igen och igen – dessutom utan att säljas vidare till cirkulära aktörer som skulle kunna ge bra betalt för att återanvända produkterna" förklarade Henrik.

Fyra av tio som arbetar i den offentliga sektorn i Sverige konstaterar att deras arbetsgivare slänger för mycket inventarier som hade kunnat återanvändas, enligt undersökningen Hållbara Sverige som genomfördes 2017 bland 1 000 yrkesverksamma svenskar. Samma år skrotade svenska organisationer cirka 300 000 fungerande och återanvändningsbara datorer till ett värde om ungefär en halv miljard kronor. Om vi tar med mobiler, skärmar och alla andra IT-produkter i beräkningen så landar svinnet på många miljarder kronor. Det handlar alltså om utrustning som skulle kunna återanvändas och komma till nytta i stället för att skrotas.

"Vi behöver omdefiniera vad som är avfall. Egentligen bör avfall inte ens finnas. Avfall är en resurs – och en resurs måste hanteras" menade Johan.

Anna-Caren instämde, och avslutade med tre punkter om den cirkulära ekonomins potential:

"För det första är det krig i vårt närområde och försörjningsförmågan behöver öka. Vi måste därför se till att inte vara så beroende av andra vilket vi kan säkerställa genom att ta hand om produkterna vi redan har på ett bättre sätt. För det andra behöver vi genomgå en klimatomställning där återanvändning blir en självklarhet, och för det tredje skapar den cirkulära ekonomin jobb – något vi Socialdemokrater håller extra varmt om hjärtat. Det borde finnas många fler aktörer som ni!"

Vi på Inrego tackar varmt för besöket och ser fram emot fortsatta diskussioner framöver.