Inrego
Stocklists

Cirkulär elektronik – 8 trender att hålla koll på

Nyheter 26 april 2024 4 min läsning

Nya regelverk från EU, framsteg inom AI och ökad elektronikintegration – mycket är på gång inom den cirkulära elektronikbranschen. Här listar vi 8 trender att hålla koll på presenterade i en rapport släppt av det internationella nätverket Circular Electronics Initiative, där Inrego är en av 31 medlemsorganisationer.

1. Hållbarhet och geopolitik hänger ihop

Krig och naturkatastrofer får allt fler att öppna ögonen för att vi utvinner mer naturresurser än vår planet klarar av. Enorma mängder kritiska råmaterial krävs för en grön omställning, och röster höjs för en jämlik fördelning av de resurser vi har att tillgå.

Hållbarhet blir därför en viktig fråga inom den geopolitiska sfären. Miljöfrågor vävs samman med nationell och internationell politik, initiativ som EU:s gröna giv påverkar globala regleringar och säkerhetspolitik, och allt fler inser faktum: En cirkulär ekonomi är avgörande för en fredlig klimatomställning.

2. EU skärper kraven och agerar tillsynsmyndighet

EU tar en allt större roll i klimatomställningen genom att satsa på gröna industrier, förbjuda greenwashing och utforma strikta miljökrav. De omfattande kraven påverkar företag inte bara inom unionen utan också globalt. Detta leder både till att företag tvingas satsa på att utforma transparent och jämförbar hållbarhetsrapportering, och att grön och cirkulär teknologi får ett allt större spelrum på marknaden.

3. Nu förbättras spårbarheten och transparensen i näringskedjan

Genom tekniska innovationer som IoT (Internet of Things, att mer än bara datorer kan ansluta till internet) och blockchain (säker arkitektur som sparar och spårar data) förbättras spårbarheten och transparensen i leveranskedjorna avsevärt. Detta ökar inte bara ansvarsmöjligheten utan också konsumenternas förtroende, eftersom de kan verifiera produktens hållbarhetspåståenden från början till slut.

4. Den cirkulära ekonomin kliver framåt på marknaden

Trots globala motgångar i övergången till en cirkulär ekonomi, finns det tydliga framsteg i Europa. Modulär design och en växande reparationskultur visar att det går att minska avfall och förlänga produkternas livslängd. Begagnat har inte samma negativa klang längre, och allt fler upptäcker fördelarna med att återanvända.

5. Vår vardag blir alltmer teknisk

Tekniska framsteg innebär att allt fler produkter i vårt vardagsliv blir elektroniska. Detta ökar behovet av att tänka nytt kring hur produkter designas för att möjliggöra återanvändning och återvinning av komponenter och material.

6. Tänk om vi kunde dela på den här…?

Traditionellt ägande får konkurrens av nya modeller som prenumerationer och leasing. Dessa modeller möjliggör flexibilitet och minskar behovet av underhåll och bortskaffande, vilket passar den moderna konsumentens livsstil. Att bara betala för det vi faktiskt använder blir en attraktiv tanke.

7. AI driver på cirkularitet inom återbruksbranschen

Artificiell intelligens, särskilt inom automatisering och robotik, effektiviserar processer som rekonditionering, gradering, återvinning och demontering av elektronik. AI-teknologier hjälper till att identifiera och sortera material på ett sätt som tidigare varit omöjligt.

8. Stark efterfrågan på hållbar bekvämlighet

Moderna konsumenter vill ha produkter som är både hållbara och användarvänliga. Den dubbla efterfrågan driver företag att utveckla innovativa lösningar som inte kompromissar med vare sig miljö eller funktionalitet.

Ta del av hela rapporten

Dessa åtta trender ger en tydlig bild av de dynamiska förändringarna inom cirkulär elektronik. Den fullständiga rapporten från Circular Electronics Initiative kan du ta del av här.

Vill du återanvända en IT-produkt du inte längre använder, köpa eller hyra återanvänd teknik? Vi är redo att hjälpa dig ta del av alla fördelar som finns i den cirkulära ekonomin!