Inrego
Stocklists

Right to Repair: Nu blir det lättare att förlänga livscykeln på IT

Nyheter 26 april 2024 2 min läsning

Den 23 april blev det klart. EU-parlamentet har nu röstat igenom en banbrytande lagstiftning som markant förändrar landskapet för konsumentprodukters livslängd och reparation – Right to Repar. Förhoppningsvis kommer lagstiftningen stärka reparationsbranschen och minska mängden e-avfall.

EU har länge strävat efter att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet genom att förlänga livslängden på konsumtionsvaror. Med de nya reglerna hoppas man minska den onödiga konsumtionen och uppmuntra till en mer hållbar tillväxt och innovation inom unionen.

Det här innebär Right to Repair:

1. Lagrätt till reparation även efter garantiperioden: Tillverkare måste nu erbjuda reparationer till rimliga priser och inom rimliga tidsramar, även efter det att produkternas ursprungliga garantiperiod har utgått.

2. Ökad tillgång till reservdelar och reparationsinformation: Konsumenter kommer att ha tillgång till de reservdelar och manualer som krävs för att reparera produkter på egen hand eller genom tredjepartsreparatörer, vilket förbättrar möjligheten till egenmakt och minskar beroendet av tillverkarna.

3. Ekonomiska incitament för att välja reparation: Medlemsstaterna uppmanas att införa olika stimulansåtgärder, såsom rabatter och subventioner för reparationer, för att göra det mer ekonomiskt gynnsamt att reparera än att köpa nytt.

4. Stöd via en ny EU-webbportal: Den nya webbportalen kommer att fungera som en resurs för konsumenter att lätt hitta information om lokala reparationsverkstäder, återförsäljare av renoverade produkter och plattformar för försäljning av defekta varor.

Som ledande aktör inom återanvändning och återförsäljning av IT-produkter, välkomnar Inrego ett starkare fokus på hållbara konsumtionsmönster och en marknad som gynnar reparation framför nyköp. Dessa förändringar öppnar upp för en mer hållbar IT-marknad där produkternas livscykel förlängs och konsumenternas valfrihet stärks.

Vi ser fram emot att fortsätta bidra till en hållbar utveckling inom IT-branschen och att arbeta tillsammans med konsumenter och andra företag för att maximera fördelarna av dessa nya regelverk.