Inrego
Stocklists

Hållbarhetsrapportera er IT-hantering

Minska ert klimatavtryck genom cirkulär IT

För att minska utsläpp från IT behöver vi främja en cirkulär ekonomi, där förlängda livscykler och återanvändning blir normen. Inrego har klimatberäknat IT sedan 2010, vilket hjälpt våra kunder att strategiskt och systematiskt sänka sina utsläpp från IT och att ta klivet in i den cirkulära ekonomin.

Klimatrapportering direkt i kundportalen

När ni säljer vidare er använda IT-utrustning till oss ser vi till att den kan återanvändas. En ny användare kan sedan nyttja tekniken igen – i stället för att köpa nytt – och tillsammans skapar vi således ett hållbart kretslopp för elektronik. När ni väljer att återbruka era datorer får ni därför en klimatberäkning på era undvikna utsläpp genom att återanvända hårdvaran.

Årligt miljödiplom som med ett klick går att dela

Varje år sammanställer vi er totala klimatbesparing som sedan presenteras i ett årligt miljödiplom som enkelt går att dela med era medarbetare och kunder i syfte att stärka ert varumärke som en hållbar organisation.

Klimatrapport om er positiva inverkan på miljön

Om ni är ett större bolag som valt att implementera en cirkulära IT-strategi sammanställer vi en årlig klimatrapport för er. Där kan ni djupdyka i er positiva inverkan på miljön, följa er utveckling över tid och läsa mer om er om klimatpåverkan från IT-produkter.

Kundcase

Kalmar kommuns datorer går till återanvändning - miljövinst: 360 ton koldioxid

Kalmar kommun har sedan en lång tid haft höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet, bland annat som fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2030. Genom att tjänstefiera hanteringen av IT-produkter har kommunen på nio år lyckats minska koldioxidutsläppen med 360 ton. Det är resultatet av en genomarbetad process kring uthyrning, återbruk och cirkulation av datorer.