Inrego
Stocklists

Kalmar kommuns datorer går till återanvändning - miljövinst: 360 ton koldioxid

Kalmar kommun 21 juni 2022 4 min läsning

Kalmar slott, Kalmar kommun väljer Inrego.

Kalmar kommun har sedan en lång tid haft höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet, bland annat som fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2030. Genom att tjänstefiera hanteringen av IT-produkter har kommunen på nio år lyckats minska koldioxidutsläppen med 360 ton. Det är resultatet av en genomarbetad process kring uthyrning, återbruk och cirkulation av datorer.

Redan 2012 började man tjänstefiera leveransen av IT-produkter och kommunen skapade konceptet dator som tjänst. Det innebär att datorer och annan IT-utrustning köps in centralt och därefter hyrs ut till verksamheterna. Det finns ett generellt beslut om datorns användningstid som är kopplat till supportbehov, kostnader och driftsäkerhet. När datorernas tid för användning har uppnåtts skickas de till Inrego för vidare hantering, vidareförmedling och återbruk. Resultatet är bra rutiner hos IT-verksamheten, bättre koll på ekonomi- och säkerhet, enkelhet för användaren samt minskad klimatpåverkan.

- Den offentliga sektorn måste gå före och vara de som leder utvecklingen, säger Elvira Laneborg, miljöutvecklare på Kalmar kommun. Det är viktigt att vi som kommun ställer sociala och miljömässiga krav i våra upphandlingar så att vi kommer bort från linjära flöden och skapar mer cirkularitet och hållbarhet.
Genom att se till att produkterna går till återanvändning tillsammans med Inrego har Kalmar kommun bidragit till en klimatbesparing på över 360 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att driva 34 664 kylskåp i ett år eller köra 52 varv runt jorden med bil.

- Det är ett kraftfullt verktyg som vi har fått genom att använda oss av Inregos tjänster, säger Clas Rosengren, IT-ekonom. Livscykelhanteringen har så många värden, man får koll på informationen, ekonomin och leveranserna.
Återanvändningen av IT-produkter är starkt knutet till säkerhetsbiten och att man får koll på vart informationen tar vägen. Säker hantering av information var en betydande anledning till att dator som tjänst infördes i Kalmar kommun. Kommunen har sedan årsskiftet även motsvarande process för telefon som tjänst och ska i och med detta få samma koll på hanteringen av telefonerna samt den information som finns där.

- Vi minimerar risken att data sprids till obehöriga genom att vi har koll på produkterna och att de rensas systematiskt hos Inrego kort tid efter att användningstiden har gått ut, säger Anna Stålbrand Sundh, IT-chef.
Kalmar kommun jobbar kontinuerligt med att öka det cirkulära arbetet inom sina verksamhetsområden och jobbar för att ta med det i alla processer och verksamheter. Miljösamordnare från kommunens åtta förvaltningar träffas regelbundet i ett miljönätverk för att utbyta kunskaper och driva olika projekt kopplat till klimat och hållbarhet.

- Vi hjälps åt i stora och små frågor och håller på detta sätt miljö högt på agendan vid kommunens verksamheter, just nu har vi fokus på användarvänlig återvinning, dra ner på engångsprodukter och att uppmuntra medarbetare till hållbara resval, säger Cecilia Ahlgren, kvalitet- och miljösamordnare.
Upphandling är en fråga som berör alla delar av en kommun. Kommunens upphandlingspolicy ger stöd åt arbetet och frågor kring cirkularitet blir allt viktigare. Att upphandla tjänst snarare än produkt är ett sätt, men det finns flera.

- Vi försöker tänka till i kedjan, från design till användning och demontering. Att jobba med cirkulära flöden kan innebära krav på vissa egenskaper, till exempel andel förnybar eller återanvänd råvara, hur produkten kan uppdateras, hur den är paketerad, transporter och hur den hanteras efter sin användningstid - en spännande lärprocess, avslutar Elvira Laneborg.

Kalmar kommuns bästa tips till en kommun som vill bli mer cirkulär:

Det politiska stödet är viktigt. Se till att cirkulära mål och ambitioner finns förankrade i politiken genom exempelvis upphandlingspolicyer och riktlinjer.

Kartlägg och automatisera material- och produktflöden. Använd digitala stödsystem för att hålla ordning på när det är dags att byta ut en produkt, beställa en ny samt se till att den gamla återanvänds.

Tjänstefiera IT-produkter. Säkra det som verksamheten behöver som tjänst i stället för produkt - det uppmuntrar god kvalitet och hindrar "slit och släng-tänk".

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Inregos arbete med Kalmar Kommun? Kontakta Stefan så berättar han gärna mer.

Stefan Hållberg på Inrego.

Stefan Hållberg

Ansvarig Offentlig sektor

stefan.hallberg@inrego.se +4670 410 22 04