recommerce_huvudbild.jpg

Recommerce

Vi återanvänder er IT-utrustning på ett smidigt, hållbart och säkert sätt

Stärk ert hållbarhetsarbete och bidra till en mer cirkulär värld. Till oss kan ni sälja era datorer, smartphones och annan IT-utrustning och dessutom köpa rekonditionerad IT.

recommerce_foretag.jpg
Recommerce

Företag

Uppnå era hållbarhetsmål och vinn samtidigt på det ekonomiskt

circularcom-foretagratt.jpg
Recommerce

Offentlig sektor

Offentlig upphandling driver på den cirkulära ekonomin

microsoftteams-image-(57)-1660729325.png
Recommerce

IT-återförsäljare

Säkerställ hållbarheten i affärsmodellen

recommerce_finansbolag.jpg
Recommerce

Finansbolag

Optimera andrahandsvärdet med cirkulära modeller