Inrego
Stocklists

Allmänt upprop: Den cirkulära ekonomin behöver fler IT-produkter!

Nyheter 27 maj 2024 3 min läsning

Den cirkulära ekonomin fungerar inte utan samverkan, både inköp och avyttring måste ske cirkulärt. Just nu det många som vill köpa återbrukat, men alldeles för få som väljer att sälja vidare det som inte längre används.

För att få ordentlig snurr på den cirkulära ekonomin krävs det att organisationer börjar införskaffa återanvänd IT-utrustning, och att de som inte längre har behov av sina IT-produkter säljer dem vidare. Det är bara när en växelvis verkan konstant sker mellan den första och andra användaren som den cirkulära ekonomin fungerar i praktiken.

Att som återbruksleverantör befinna sig mitt emellan den första och andra användaren, och samtidigt vara beroende av deras samverkan, är en svår balans. Då IT-produkter dessutom sjunker i snitt med 5 procent varje månad kan vi inte heller lagerhålla det vi får in särskilt länge. Det gäller att snabbt hitta rätt köpare och säljare så att alla får sina behov uppfyllda, helst samtidigt.

Sedan 2017 är det inte heller önskvärt att använda sig av aktörer utanför Sverige för att tillgodose behoven på den svenska marknaden. På grund av att politiker då lagstiftade mot kemikalier i elektronik har det blivit oproportionerligt dyrt att importera, även begagnat. Vi hoppas såklart att denna skatt försvinner inom kort så att den cirkulära ekonomin kan växa sig starkt lokalt som globalt.

Allt fler inser att det är både kostnadseffektivt och miljömässigt smart att införskaffa rekonditionerad elektronik. När kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar upphandlar elektronik är det cirkulärt som gäller – både vid inköp och avyttring; Ulf Nässlander på Macsupport vittnar om stora ekonomiska vinster på 800 000 kr till följd av återtag; och Maria Sahlin på Saab förklarar att IT är ett viktigt område i omställningen när det kommer till cirkularitet och resurseffektivitet.

Vi kan hjälpa dig att omvandla dina produkter till pengar samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen och bidrar till en hållbar konsumtion. Nu går vi därför ut med ett allmänt upprop: Sälj dina använda IT-produkter till oss! Skulle vi få in all utrustning som står oanvänd i förråd och andra utrymmen kan vi göra stor skillnad i de tre hållbarhetsdimensionerna: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kom i gång direkt via vår hemsida, eller mejla oss på info@inrego.se så hjälper vi dig att komma i gång med ditt återtag!