Inrego
Stocklists

Endast 1 av 10 kommuner upphandlar cirkulärt inom IT

Pressmeddelanden 28 maj 2024 3 min läsning

I en ny rapport av Inrego framgår att hela 89,4 % av Sveriges kommuner köper uteslutande nya datorer, trots att en rekonditionerad laptop har 85 % lägre klimatavtryck och kostar betydligt mindre än en ny.

Trots de uppenbara både ekonomiska och miljömässiga fördelarna med återanvänd IT, väljer endast 1 av 10 kommuner att upphandla cirkulärt inom IT till sina verksamheter. En rekonditionerad och kvalitetstestad dator från Inrego kan säljas för upp till 80 % lägre pris än nytt – om den upphandlas begagnad. Trots detta väljer alltså i princip alla kommuner att upphandla uteslutande nya datorer till sina verksamheter.

Svensk offentlig upphandling omsätter närmare 900 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar närmare en sjättedel av Sveriges BNP. Offentlig upphandling har därför potentialen att driva en stor förändring mot cirkulära lösningar och affärsmodeller.

”Det är ett stort resursslöseri, och notan står skattebetalarna för. Det är synd att kommunerna ligger så långt efter näringslivet när det kommer till cirkulär upphandling inom IT”, säger Stefan Hållberg, ansvarig för offentlig sektor på Inrego.

En anledning till att många kommuner fortfarande upphandlar uteslutande nya teknikprylar till sina verksamheter kan handla om en avsaknad av lokalkompetens och resurser för att jobba med hållbar upphandling, inte minst när det kommer till mindre kommuner. Men vad många förbiser är att en cirkulär upphandling skiljer sig väldigt lite från en traditionell, linjär, upphandling.

Så gör du en cirkulär upphandling inom IT:

1. Tänk igenom vilka funktioner som behövs och ställa krav på produkterna utifrån det.

2. Ställ krav på produkternas skick, till exempel Grade A med minst 80 % batterikapacitet.

3. Upphandla avyttringen så att produkterna kan återanvändas eller återvinnas korrekt igen när ni inte längre använder dem.

Undersökningen släpps i sin helhet av Inrego den 4 juni. I samband med det hålls även ett webinarium där slutsatserna från undersökningen presenteras i korthet. Anmäl dig kostnadsfritt här.

Om rapporten

Studien är en kvantitativ undersökning gjord av Inrego. Rapporten, baserad på en undersökning bland 95 svenska kommuner, lyfter fram en stor outnyttjad potential för både miljö- och kostnadsbesparingar inom offentlig sektor.

Om Inrego

Inrego är ett ledande företag inom cirkulär IT. Sedan 1995 har de drivit på omställningen till en cirkulär ekonomi genom att erbjuda hållbara och cirkulära IT-tjänster till organisationer och företag. Under 2023 återbrukade Inrego över 350 000 IT-produkter, vilket ledde till minskat behov av nyproduktion och koldioxidbesparingar på hela 87 300 ton.

Isabell Bergström

Kommunikatör

isabell.bergstrom@inrego.se