Inrego
Stocklists

Inrego på plats hos Vattenfalls IT Sustainability Champions

Nyheter 16 maj 2024 3 min läsning

Inregos och Vattenfalls samarbete illustrerar hur stora företag kan spela en kritisk roll i övergången till en hållbar och cirkulär ekonomi, inte bara i Sverige utan även inom Europa. ”Det är inspirerande att se en dedikerad fokusgrupp som har ambitionen att minska sitt fotavtryck inom IT!”, säger Cecilia Thölix, Inrego.

Även om Vattenfall redan nu uppvisar ett imponerande arbete inom cirkulär IT, vill de bli ännu bättre. Nyligen höll därför Inrego en föreläsning om cirkulär IT för en utvald fokusgrupp. Under föreläsningen fick gruppen en inblick i Vattenfalls cirkulära IT-processer och pågående hållbarhetsprojekt, och tillsammans diskuterade de hur Vattenfall kan höja sin cirkulära ambitionsnivå ytterligare.

-          Våra Sustainability Champions är en grupp medarbetare från Vattenfalls IT-enheter som alla brinner för hållbarhet och att göra vår organisation ännu mer hållbar. Varje månad träffas vi för att inspirera varandra, dela kunskap och jobba i små miniprojekt som ämnar minska klimatavtrycket från IT och göra oss redo för nå Vattenfalls högt satta hållbarhetsmål, säger Johanna Häägg, Sustainability Manager IT, Vattenfall.

Under de senaste åren har Vattenfall tagit betydande steg mot en cirkulär ekonomi inom IT. Samarbetet mellan Inrego och Vattenfall inleddes 2020 och har resulterat i att 17 045 produkter skickats till Inrego för återanvändning. Detta har genererat en koldioxidbesparing på hela 1 477 931 kg. Dessa besparingar motsvarar utsläppen från omkring 1600 flygresor tur-och-retur mellan Stockholm och Barcelona, den mängd koldioxid som 60 000 fullvuxna träd kan absorbera på ett år, eller koldioxidkostnaden för att producera över 5000 nya laptops. Men deras arbete inom hållbar IT genererar inte bara minskade koldioxidutsläpp från nyproduktion. Vid produktion av en enda dator genereras 1200 kilo osynligt avfall, och för varje IT-produkt som Vattenfall och Inrego tillsammans sätter tillbaka på marknaden minskar behovet av att utvinna primära naturresurser. 

Vattenfall är ambitiösa i sina planer för cirkulär ekonomi inom IT. De genomgår just nu ett projekt som kommer leda till att de kan radera produkter på plats i verksamheterna innan de skickas i väg till Inrego, ett projekt som kommer leda till att fler produkter kommer kunna återanvändas. Dessutom har de tagit ett aktivt beslut om att återanvända och återvinna all typ av kringutrustning för IT. Även produkter som företaget med stor sannolikhet kommer göra en ekonomisk förlust på.

-          Det är inspirerande att se hur stora företag tar kliv inom hållbar IT. Att de nu undersöker hur de kan bli ännu mer offensiva när det kommer till cirkularitet inom IT synliggör att Vattenfall har en stark vilja att förändra nuvarande strukturer, säger Cecilia Thölix, kundansvarig på Inrego.

Under 2024 kommer Vattenfall att växla upp sitt arbete och expandera det cirkulära IT-samarbetet med Inrego till flera europeiska länder. Inrego ser fram emot att fortsätta stötta Vattenfall i sitt cirkulära IT-arbete.

Vill du också lära dig mer om hur ditt företag kan arbeta cirkulärt med IT? Kontakta oss så berättar vi mer!