Inrego
Stocklists

2017

Politik, kemikalieskatt och pant på elektronik

Politik slår ekonomi, teknik slår politik. 2017 infördes en kemikalieskatt på elektronik. Tanken var god, Sverige skulle påverka utvecklingen och minska farliga kemikalier i produkter. Det här blev en vändpunkt. Mot alla odds och intentioner kom kemikalieskatten även att omfatta begagnade produkter. Att Sverige skulle försvåra för återanvändning av produkter hade ingen räknat med. Det var heller inte meningen, men nu var konstruktionen utformad som den var och secondhand-skatten var en verklighet.

För att kunna hantera den blev vi tvungna att dela upp Inrego i flera bolag och aktivt börja ett stort upplysningsarbete med vad som hade hänt och vilka konsekvenser det medförde, vilket med full kraft ledde Inrego in i politiken. Senare kom också ett förslag på att Sverige skulle införa en pant på elektronik. Även denna intention kanske låter god men på samma sätt som att Hem-PC-reformen höll på att omkullkasta Inrego redan 1998 så får politiska initiativ stor betydelse för marknadsförutsättningarna. Att utvärdera alla konsekvenser är svårt men nödvändigt. Stabila spelregler är en förutsättning för långsiktigt entreprenörskap och kemikalieskatten visade tydligt, inte minst för oss, att Inrego behövde vara en del i det politiska samtalet om Sverige ska lyckas ställa om till att bli mer resurseffektivt. Idag är Inrego ett av Sveriges bästa exempel på hur man får den cirkulära ekonomin att fungera i praktiken. Vi interagerar aktivt med akademin och vi är ett flitigt använt studieobjekt från studenter till professorer, politiker och utländska intresseorganisationer som kommer och besöker Inregos produktionsanläggning i Täby. Vid omformning av kemikalieskatten blev Inrego som enda enskilda näringslivsorganisation inbjuden att komma med remissvar och vi sitter med i REsource som är ett av Sveriges strategiska utvecklingsprogram för att hur Sverige ska kunna bli mer resurseffektivt.

Utvecklingen har gått från vad som är bra för företag, är bra för samhället till att vad som är bra för samhället, är bra för företag.