Inrego
Stocklists

2012

Från trädkramare till ekonomi

Begreppet cirkulär ekonomi blev en brytpunkt. Begreppet lanserades redan på 80-talet men fick kraft av Ellen MacArthur Foundation som startades 2010 som med ekonomiska termer visade på hur miljö och ekonomi går hand i hand. Egentligen är det en självklarhet. Det handlar såklart om att med ökat välstånd och växande population behöver vi hushålla bättre med jordens resurser om vi ska få dem att räcka till och till alla samt om hur man kan se på effektivt resursutnyttjande som business egentligen handlar om. Cirkulär ekonomi blev en förklaringsmodell som tydliggjorde sambanden.

Egentligen handlar det om ett nytt synsätt på vilka resurser vi behöver hantera effektivt och på vilka resurser som kostar. Den linjära ekonomin har inte tagit miljö och hållbarhet i beaktande, Jungfruliga råvaror har inte behövt bära sin verkliga kostnad. Den stora kostnaden har istället varit arbetskraft som därför ersatts med maskiner. Ellen MacArthur satte ord på det. Insikt och drivkrafter förenas och skapar en ny riktning för ekonomisk utvecklingen som denna gång tar hänsyn till jordens ändliga resurser och den klimatpåverkan vårt beteende medför.

Den cirkulära ekonomin innebär stora möjlighet att utveckla vårt välstånd på ett hållbart sätt.