Inrego
Stocklists

2011

Mjukvara

Mjukvaran i en dator är på många sätt lika viktigt som hårdvaran. Mjukvaran spelar en viktig roll i återanvändningsbarheten och mjukvaran har under resans gång varit en centralkomponent och en utmaning. Från början kunde man inte sälja begagnade datorer med nyinstallerad hårdvara. Licenser följde med datorn och ansågs förbrukar när datorn bytte ägare, om man inte hade licensbeviset som satt på instruktionsboken och som följde med datorn vid nyköp. Det var en gråzon och ett problem som var nödvändigt att lösas. 2011 kom så lösningen. Microsoft skapade ett MAR-program som innebar att man till en reducerad kostnad kunde köpa ny mjukvara och installera på en gammal dator. Plötsligt gick ekvationen ihop för alla och ny mjukvara kunde installeras. Inga datorer behövde längre sälja med Dos promt vilket var ett stort kliv för att förbättra användarupplevelsen för begagnat och skapa ytterligare värde i återanvändningskedjan. Idag är Inrego certifierad partner till Microsoft och säljer näst mest Microsoft Windows-licenser i Sverige och är en av deras största europeiska partners i det så kallade MAR-programmet med licensförsäljning över hela världen.

Steg för steg byggs en fungerande cirkulär ekonomi.