Inrego
Stocklists

2003

De stora organisationerna

Vid utvecklandet av en ny bransch är man liten från början. Är det man erbjuder bra leder det dock till mötet mellan stor och liten, som traditionellt undviks då stora aktörer brukar vilja ha en likvärdig partner att stämma. Ju mer man har, desto mer är man rädd att förlora och lösningen heter Compliance. Att som liten aktör kunna och få arbeta med stora aktörer är utmanande men också enormt utvecklande. Kravställningar från amerikanska avtal, regelefterlevnad, spårbarhet, ISO, riskhantering och back-up planer skapar sömnlösa nätter men också att man utvecklas fort och bygger stabilt.  

”Good to Great” av Jim Collins har alltid varit en inspirationskälla.