Inrego
Stocklists

2005

Bulldoze-utbytenas tid

Nu börjar en ny företeelse. Stora organisationer byter ut all sin IT samtidigt, Dell och HP slår igenom med sina direktförsäljningmodeller och den gamla utrustningen måste tas om hand. Genom att värdesätta den gamla kunde man enklare sälja in nytt. Samarbetena tog form och stora Bulldoze-utbyten gjordes effektivt och skalbart. Inrego satte upp en återanvändningsproduktion hos Volvo i Göteborg när 24 000 skärmar bytes ut på ett bräde. En europeisk organisation byggdes upp när Electrolux bytte ut IT i 90 städer i 30 länder samtidigt. Inrego anpassade sig och levererade. Arbetsförmedlingen gick längst och satte en helt ny standard för effektiv IT-hantering.

Innovation sker bäst tillsammans med kund.