Inrego
Stocklists

2002

Branschen växer fram

Med ökade volymer växer intresset. Fler mindre företag som handlade med begagnade IT-produkter börjar etablera sig och branschen börjar bli ett faktum. Försäljnings- och inköpssätten var olika, med allt från kommission, till auktion. Köp som det är eller med garanti, service och support. Metoderna var många, aktörerna likaså, i en bransch där förtroende är hårdvaluta för långsiktig utveckling. IT-pressen började upptäcka företeelsen men kunde inte skriva om den, vi tillhörde inte den traditionella branschen. Vi var varken producent, distributör eller återförsäljare. Vi var en udda fågel.

Det är svårare att skapa en bransch än att omforma den.