Inrego
Stocklists

Utnyttja potentialen i offentlig upphandling

Nyheter 26 februari 2024 2 min läsning

Med ett totalt värde av 879 miljarder kronor år 2021, utgör offentlig upphandling en betydande del av den svenska ekonomin och har potentialen att driva en stor förändring mot cirkulära lösningar och affärsmodeller.

I hjärtat av omställningen till en cirkulär ekonomi i Sverige ligger en ofta förbisedd, men enormt kraftfull mekanism: offentlig upphandling. Med en femtedel av Sveriges BNP har offentlig upphandling potentialen att inte bara forma marknaden utan också driva på en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Trots den uppenbara potentialen är det allt för få som genomför hållbara upphandlingar. Det vill vi på Inrego ändra på.

I Svenskt Näringslivs senaste rapport om hur Sverige kan bli mer cirkulärt, betonas att offentlig upphandling har goda möjligheter att användas som ett strategiskt verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Kommuner och regioner har ofta högt ställda mål om miljö och klimat samtidigt som de agerar mer långsiktigt än privata företag. Deras drivkraft är därför enormt viktigt för att kunna möjliggöra omställningsarbetet och nå Agenda 2030.

Så vad hindrar offentlig sektor att ta steget till cirkulär upphandling? Ofta nämns att det saknas lokalkompetens och resurser för att jobba med hållbar upphandling, inte minst när det kommer till mindre kommuner. Vi har pågående samarbeten med många organisationer inom offentlig sektor, och hjälper er mer än gärna med utmaningarna ni står inför.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Stefan Hållberg på Inrego.

Stefan Hållberg

Ansvarig Offentlig sektor

stefan.hallberg@inrego.se +4670 410 22 04