Inrego
Stocklists

Experternas spaningar om raketökning för cirkulär IT

Nyheter 5 mars 2024 2 min läsning

Experternas spaningar om raketökning för cirkulär IT.

Hållbarhetstidningen Miljö och Utveckling har i ett nyligen publicerat reportage fångat upp den starkt växande trenden om att börja handla och avyttra cirkulärt inom IT. Sebastian Holmström, Inregos Hållbarhetschef, är en av tre experter som delar med sig av sina insikter. 

Mellan åren 2022 och 2023 ökade antalet återbrukade produkter på Inrego med hela 31 procent. Det motsvarar en minskning i koldioxidutsläpp på 87 271 ton. Men det är inte bara inom Sverige som marknaden ökar starkt. Future Market Insight, ett forskningsföretag, rapporterar till Miljö och Utveckling att den globala försäljningen av renoverade datorer och bärbara datorer vuxit med 8,3 procent från 2018 till 2022. Tillväxten för cirkulär IT är lavinartad, och inget verkar tyda på att den är på väg att avstanna – snarare tvärtom. Marknadsundersökningsföretaget Technavio förutspår en förväntad tillväxt på återbrukade mobiltelefoner med 13,73 procent fram till 2028 jämfört med 2023. 

”Det är en häftig utveckling, att det cirkulära blir mer och mer attraktivt och börjar bli en del av den ”normala marknaden”. Samtidigt bryter vi sakta men säkert ner förutfattade meningar om att begagnade produkter inte håller måttet, eller är dåliga för informationssäkerheten”, säger Sebastian till Miljö och Utveckling. 

Jurate Miliute-Plepieneen forskar om cirkulär elektronik vid IVL Svenska Miljöinstitutet, och understryker även hon det växande intresset för cirkulär IT: ”Cirkulär IT har ökat markant de senaste åren, med allt fler aktörer som tar sig in på andrahandsmarknaden. Samtidigt är elavfall fortfarande ett stort problem, så arbetet behöver skalas upp” säger hon. 

Tony Ottebjer-Winkler, drift- och hållbarhetschef för Elgiganten, betonar teknikjättarnas behov av att ställa om till cirkulära affärsmodeller. "Vi måste helt enkelt få det att cirkulera – det är vårt syfte", uttrycker han. 

Avslutningsvis betonar Sebastian att det faktiskt inte behöver vara så komplext att ställa om: ”Att använda saker lite längre, och köpa begagnat i stället för nytt är inte jättekomplext”. 

Läs hela artikeln här