Inrego
Stocklists

Svenskt Näringsliv släpper rapport: ”Hur kan Sverige bli mer cirkulärt?”

Nyheter 26 februari 2024 2 min läsning

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om hur Sverige kan bli mer cirkulära. Rapporten innehåller styrmedel och åtgärder för ökad resurseffektivitet och syftar till att främja marknadsdriven cirkulär ekonomi som förenar resurseffektivitet och ekonomisk tillväxt.

I Svenskt Näringslivs rapport "Hur kan Sverige bli mer cirkulärt? – Styrmedel och åtgärder för ökad resurseffektivitet" framhålls vikten av en marknadsdriven cirkulär ekonomi för att förena resurseffektivitet och ekonomisk tillväxt. Rapporten betonar att för att möta den planetära trippelkrisen – klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och spridning av föroreningar – är ökad resurseffektivitet avgörande. Karin Johansson, vice VD för Svenskt Näringsliv, understryker i förordet att svenska företag ligger i framkant inom utvecklingen av cirkulära lösningar, men att politiska beslut och marknadsekonomiska principer är avgörande för att accelerera arbetet mot en hållbar tillväxt i Sverige.

Rapporten delas upp i tre huvuddelar: grundförutsättningar för näringslivets cirkulära omställning, nationella möjligheter att stärka den cirkulära ekonomin, och vägen framåt med konkreta åtgärdsförslag. Genom dessa delar behandlas vikten av politiskt ledarskap, goda marknadsförutsättningar, och EU:s roll, samt hur Sverige kan stärka sitt arbete med cirkulär ekonomi genom effektiva tillståndsprocesser, ökad resurseffektivitet och innovationskraft, samt incitament för cirkulära affärsmodeller.

Syftet med rapporten är att belysa hur Sverige kan öka sin cirkularitet och därmed bidra till en mer resurseffektiv och hållbar ekonomi. Den avslutas med en konkret åtgärdslista för att föra Sverige närmare en cirkulär och fossilfri framtid, vilket gynnar hela det svenska samhället.

Läs rapporten här