Inrego
Stocklists

Stort slöseri i offentlig sektor – upphandlar inte återtag av IT

Pressmeddelanden 4 juni 2024 3 min läsning

En ny rapport från Inrego avslöjar att det förekommer ett stort slöseri i offentlig sektor. ”Jag reagerar starkt på hur mycket skattepengar som går förlorade” säger Slöseriombudsmannen.

Idag släpper Inrego en rapport om hur cirkulära Sveriges kommuner är när det kommer till inköp och avyttring av IT-utrustning. Rapporten, baserad på en undersökning bland 95 svenska kommuner, lyfter fram en stor outnyttjad potential för både miljö- och kostnadsbesparingar inom offentlig sektor.

Philip Syrén, Slöseriombudsmannen (SlösO), menar att detta är ett enormt slöseri finansierat av skattebetalare. "Jag reagerar starkt på hur mycket skattepengar som låses in och inte fyller någon funktion när kommuner lämnar sina använda IT-produkter i kontorslådor eller skänker bort produkterna i stället för att ta marknadsmässigt betalt för dem."

En stor andel av kommunerna lagrar, skänker eller skrotar sina IT-produkter i stället för att sälja dem vidare. Omkring 20 % av kommunerna skrotar delar av sina använda IT-produkter när de inte längre har användning för dem, och över 80 % har inte upphandlat återtaget. Det innebär att de inte ser till att ta marknadsmässigt betalt för produkterna.

”Det kan i många fall handla om miljonbelopp som blir liggandes i stället för att omvandlas till pengar som också driver på återanvändningen. Skulle vi få in all utrustning som står oanvänd eller är på väg att bytas ut påverkar vi positivt i alla de tre hållbarhetsdimensionerna”, säger Henrik Nilsson, grundare och vd för Inrego.

En möjlig orsak till att så få kommuner upphandlar återtag av IT är att få kommuner har specifika utsläppsmål kopplade till IT, vilket påverkar styrningen av upphandlingar. I rapporten framgår att endast 37,2 % av kommunerna har politiskt beslutade mål att prioritera återbruk.

Genom att förlänga livscykeln på IT-utrustning, kan kommunerna minska sina koldioxidutsläpp drastiskt. Att förlänga en dators livslängd från tre till fem år kan sänka utsläppen med hela 40 %.

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Om rapporten

Studien är en kvantitativ undersökning gjord av Inrego baserad på digitala frågeformulär som skickats ut via e-post till alla Sveriges kommuner. För att ge alla kommuner samma förutsättningar för svar skickades formulären endast till info-adresser. Av de 290 tillfrågade kommunerna medverkade 95 kommuner i undersökningen.

Om Inrego

Inrego är ett ledande företag inom cirkulär IT. Sedan 1995 har de drivit på omställningen till en cirkulär ekonomi genom att erbjuda hållbara och cirkulära IT-tjänster till organisationer och företag. Under 2023 återbrukade Inrego över 350 000 IT-produkter, vilket ledde till minskat behov av nyproduktion och koldioxidbesparingar på hela 87 300 ton.

Isabell Bergström

Kommunikatör

isabell.bergstrom@inrego.se