Inrego
Stocklists

Pourmokhtari: ”Cirkulär ekonomi avgörande för svensk konkurrenskraft”

Nyheter 6 mars 2024 3 min läsning

Pourmokhtari: ”Cirkulär ekonomi avgörande för svensk konkurrenskraft”.

Nyligen presenterade Romina Pourmokhtari nyheter om regeringens omtag kring cirkulär ekonomi. Hon betonade att cirkulär ekonomi är prioriterade frågor för såväl henne personligen, som för regeringens miljöpolitik.

Under en presskonferens den 6 mars presenterade Sveriges klimat- och miljöminister regeringens nya satsning på cirkulär ekonomi. Omtaget berörde arbete på såväl EU-nivå som för national politik, och centrerades kring de förutsättningar politiken behöver skapa för att främja hållbara affärsmodeller i näringslivet. Företag med cirkularitet i sin kärnaffär ska få rätt förutsättningar för att skala upp sina verksamheter och möjliggöra omställningen.

”Cirkulär ekonomi är ett avgörande verktyg för resurseffektivitet, som för svensk konkurrenskraft och minskade utsläpp av både föroreningar och växthusgaser”, sa Pourmokhtari.

På EU-nivå ska arbetet fokuseras till bland annat förpackningsförordningen, avfallsdirektiv och lagstiftningar för kritiska råmaterial. På en nationell nivå är det effektivare tillståndsprocesser för miljötillstånd, avfallsbrottslighet och materialåtervinning av avfall som ska prioriteras. 

”Från politiken ska vi se till att få regleringar på plats som ger rätta villkor för den cirkulära ekonomin att utvecklas. Hälften av de globala växthusgasutsläppen kommer från utvinning och bearbetning av material. Dessutom orsakar utvinningen också en stor påverkan på miljön. Därför är det viktigt att vi utnyttjar varje resurs som utvinns från vår planet klokt, och vi måste använda och återanvända dem till dess fulla potential. Användningen av jungfruliga material ska, där det är möjligt, ersättas av återanvända material och råvaror”, fortsatte ministern. 

I slutet av presskonferensen presenterades en ny ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi. Det blir Mattias Philipsson, vd för svensk plaståtervinning i Motala, som tar över som ny ordförande för Delegationen för Cirkulär ekonomi. Vice ordförande blir Caroline Andermat, vd för Myrorna. Delegationens uppdrag är att bidra till näringslivets omställning för att bidra till cirkulär omställning.

”Det svenska näringslivet kommer vara en nyckel i den här omställningen”, förklarare Mattias. Han menade att grundförutsättningarna för en cirkulär omställning i Sverige är synnerligen goda. Inte minst eftersom vi har ett starkt näringsliv som är duktiga på innovation, digitalisering och miljöteknik.

Inrego delar regeringens syn om att en cirkulär ekonomi är central för Sveriges konkurrenskraft. Det är positiva besked att de väljer att prioritera frågorna, samt att de betonar att varje resurs ska användas till sin fulla potential. Vi ser fram emot att ta del av de konkreta åtgärder som kommer till följd av satsningen.

Ta del av presskonferensen här