Inrego
Stocklists

Endast en av tio unga kvinnor i Sverige har en kvinnlig förebild inom IT/tech

Nyheter 15 mars 2024 4 min läsning

Endast en av tio unga kvinnor i Sverige har en kvinnlig förebild inom IT/tech.

Nyligen släpptes en rapport som belyser jämställdhetsfrågan inom IT/tech, och resultatet pekar på att utvecklingen går långsamt. ”När jag berättar om mitt yrke som IT-tekniker tycker folk att det är riktigt coolt!”, säger Sofia Gröndal, Inrego.

Trots att tekniksektorn är en av de snabbast växande industrierna globalt, är andelen kvinnor inom fältet fortfarande anmärkningsvärt låg. 2023 rapporterades i ”Unga kvinnor och tech” att endast 7 procent av de anställda inom IT och tech är kvinnor, en siffra som knappt skiljer sig från 2015 då den låg på 4 procent.

Rapporten belyser även en oroande trend: endast en av tio unga kvinnor har en kvinnlig förebild inom IT/tech, vilket pekar på ett brådskande behov av att skapa fler synliga kvinnliga ledare inom sektorn. Nästan hälften av de tillfrågade anser dessutom att branschen behöver bli mer inkluderande för att locka till sig fler kvinnor.

”Även om vi på Inrego arbetar aktivt för att bygga en välkomnande kultur och strävar efter en jämn könsfördelning, ser vi att det övervägande är män som söker sig till oss. Detta gör det utmanande att skapa kvinnliga förebilder och en inkluderande atmosfär i branschen. Det är dags att fler upptäcker potentialen i IT-sektorn”, säger Alzbeta Skoglund, hr-generalist på Inrego.

Inrego har tagit initiativ för att jämställdhetssäkra sina rekryteringsprocesser och inspirera fler kvinnor till att söka sig till branschen. Även om det är relativt enkelt att locka kvinnor till roller inom marknadsföring, ekonomi och HR, är det betydligt svårare att hitta kvinnliga kandidater till tekniska positioner, menar Alzbeta.

”I varje rekrytering försöker vi attrahera kvinnor, men det är en utmaning, särskilt för produktionsrelaterade jobb. Vi är säkra på att en jämställd arbetsstyrka gör oss starkare, och en analys av lönenivåerna visar tydligt att de kvinnor som blir anställda här tjänar precis lika bra som sina manliga kollegor”, tillägger Alzbeta.

Sofia Gröndal är IT-tekniker på Inrego, och tycker att det är underligt att yrket inte är mer populärt bland kvinnor. ”Mitt jobb handlar om att lösa problem, jobba i team och att testa nya saker för att få IT-produkter att fungera bättre. Det är superspännande! Jag förstår faktiskt inte varför inte fler kvinnor söker sig till teknikjobben”, säger Sofia.

Vidare betonar Sofia att den allmänna jargongen som många tror dominerar IT-branschen kan riskera att skrämma i väg kvinnliga sökanden, och hon menar att den inte alls stämmer överens med verkligheten. I alla fall inte på Inrego.

”Här spelar det ingen roll vilken bakgrund, etnicitet eller könstillhörighet du har. Så länge du har ett intresse och ett driv så passar du in! Här strävar vi alla åt samma håll oavsett vad. Jag tycker fler ska våga ta steget in i branschen”, säger Sofia.

Genom att lyfta fram och stödja kvinnliga förebilder, skapa en inkluderande företagskultur och arbeta proaktivt för jämställdhet i rekryteringsprocesser, kan IT och tech-branschen locka till sig och behålla fler talangfulla kvinnor. ”När jag berättar för folk att jag är en IT-tekniker får jag positiva reaktioner och alla tycker att det är riktigt coolt”, avslutar Sofia.

Vill du bli en del av den positiva förändringen och skapa en konkurrenskraftig marknad genom att bidra med din kunskap, dina erfarenheter och dina perspektiv? Tveka inte att skicka in en spontanansökan till oss på Inrego!

Klicka här