Inrego
Stocklists

Miljöskatten bromsar cirkulär ekonomi: ”Straffar fattiga och skadar miljön”

Nyheter 23 april 2024 4 min läsning

Forskningen, statens myndigheter och branschen är alla överens om att den så kallade miljöskatten på elektronik slår fel och borde tas bort. I en ny rapport ryter branschorganisationerna ifrån: ”Ta bort den ohållbara elektronikskatten!”

Varför ska en dator, tv eller spelkonsol kosta 670 kronor mer i Sverige än i exempelvis Finland eller Danmark? Den frågan ställde en rad branschföreträdare i Expressen tidigare i veckan. Debattörerna, inklusive Mattias Lindahl från Linköpings universitet och Carl Dalhammar från Lunds universitet, argumenterar för att skatten bör avskaffas för att bättre stödja både konsumenter och miljön.

”Problemet är att skatten inte fungerar, alls. Elektronikskatten löser inte några problem, utan skapar bara nya.” säger debattörerna.

Då elektronikskatten bara finns i Sverige får den ingen genomslagskraft. Den svenska marknaden är en för liten marknad för att internationella tillverkare ska ändra sin tillverkning, eller göra specifika mobiltelefoner eller spelkonsoler, bara för oss. Det samma gäller den cirkulära ekonomin, som behöver ett globalt nätverk av återbruksaktörer för att kunna svara på den lokala efterfrågan.

Den 16 april hölls ett riksdagsseminarium om problematiken där Inrego var inbjudna för att ge sitt perspektiv på skatten.

"Inte nog med att den inte har en styrande effekt för att minska kemikalier i nya produkter. Den beskattar faktiskt också renoverade produkter som importeras till Sverige” sa Sebastian Holmström, Inregos hållbarhetchef, under seminariet.

Han visade förståelse för att styrmedel ibland slår fel, men betonade samtidigt att politiken borde vara mer snabbfotad med att åtgärda det som i praktiken visat sig slå tvärt emot sitt syfte.

”Sverige är så vitt jag vet det enda landet i världen som har en skatt på import av renoverade produkter, och även om jag förstår att det ibland kan bli fel när vi försöker styra marknaden i en ny, mer cirkulär riktning, finns det inga ursäkter för att behålla miljöskatter som inte bidrar till miljönytta 7 år efter det att de införts”.

Under seminariet lanserade branchorganisationen TechSverige, där Inrego är medlemsföretag, tillsammans med Elektronikbranschen, Teknikföretagen och Dataspelsbranschen en rapport om ”Den ohållbara kemikalieskatten". I rapporten framgår det att skatten:

1.       Saknar miljönytta

2.       Saknar effekt på produktionen

3.       Skapar stora prisökningar

4.       Driver köp till utlandet

5.       Ger en försämrad svensk konkurrenskraft

6.       Har resulterat i en skatteökning med 71 procent på två år

7.       Saknar fokus på åtgärder med verklig effekt

”Det grundläggande antagandet att skatten skulle få elektronikföretag att ändra sina produkter nås inte på detta sätt. Att verka för en skatt på EU-nivå vore ett mer effektivt alternativ, tillsammans med lagstiftning som främjar längre livslängd och lägre livscykelkostnader för produkter”, sa Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete på Linköpings universitet och ledamot av Delegationen för cirkulär ekonomi, i en pressrelease av rapporten.

Det här är kemikalieskatten

I syfte att minska kemikalierna i hemmiljö och valde Sveriges regering 2017 att införa en skatt på flamskyddsmedel i elektronik. Sedan dess har skatten kraftigt höjts i flera omgångar. Elektronikskatten utgår från produkternas tyngd snarare än pris, vilket leder till orättvisa kostnader. För en produkt som kostar 2000 kronor kan skatten uppgå till hela 670 kronor. Detta gäller oavsett om produkten är återbrukad eller om den är ny.

Trots att dess syfte är att minska användningen av farliga kemikalier i flamskyddsmedel, har skatten inte haft den avsedda effekten. I stället har den gjort livet dyrare dem med mindre ekonomiska resurser, och dessutom påverkat miljön negativt.