Inrego
Stocklists

Rapportsläpp: Så cirkulära är Sveriges kommuner inom IT

Nyheter 28 maj 2024 2 min läsning

Tisdagen den 4 juni lanserar vi en rapport om hur cirkulära Sveriges kommuner är inom IT. I samband med detta hålls även ett webinar med handfasta råd för upphandlare inom offentlig sektor.

De flesta är överens om att vi behöver minska våra utsläpp och överutnyttjandet av vår natur, men trots det finns det fortfarande ett glapp mellan vilja och handling i offentlig sektor.

Under hösten 2023 genomförde vi därför en kvantitativ undersökning av alla Sveriges kommuner. Syftet med studien var att förstå hur kommunerna hanterar inköp, användning och avyttring av IT, och närma oss de utmaningar som upphandlare inom offentlig sektor står inför idag. 95 kommuner medverkade i studien och svaren presenteras under webinariet ”Så gör du en hållbar upphandling inom IT” och i rapporten ”Kommunernas IT-hantering – på väg mot cirkulär teknik och mindre utsläpp” tisdagen den 4 juni.

Under webinariet kommer du få ta del av de mest framträdande resultaten i rapporten, få handfasta råd om hur du genomför en cirkulär upphandling, samt möjlighet att ställa frågor till Stefan Hållberg, expert inom cirkulär upphandling. Rapporten kommer även skickas ut till alla anmälda direkt efter webinariet.

Anmäl dig här!

Isabell Bergström

Kommunikatör

isabell.bergstrom@inrego.se