Inrego
Stocklists

2007

Innovation, ISO och CO2

Begagnat föder ofta en misstanke. Fast nytt blir begagnat i samma ögonblick som någon börjar använda det så litar man inte riktigt på vad som har hänt med produkten tidigare och fast fyra procent av allt nytt många gånger har fabriksfel så är man mer orolig att det är fel på begagnat trots att fabriksfelen inte längre finns. Det är ju testat!

Att överbygga detta förtroendegap är en av de största utmaningarna inom återanvändningsindustrin. Lösningen är beprövade erkända arbetssätt och innovation. Inrego var tidiga med ISO-certifieringar och även om ISO-systemen ofta ligger efter den process man behöver för att leverera bra produkter och tjänster är det något som skapar förtroende. Själv hade jag erfarenhet från mitt examensarbete som civ ek i Lund, ”Bokslut i Kvalitet”.

ISO-14001 Miljö kom först, 2005. Sedan ISO 9001 Kvalitet 2007. Inrego toppade med att vara det andra företaget i Sverige som anslöt sig till ISO 27001 Säkerhet 2008, för att komplettera med OHSAS 18001 Arbetsmiljö, 2011.

Men ISO räcker inte för att skapa nytt. På en färja till Gotland 2010, på väg till Inregos årliga kick-off, kläcktes idén till att vi måste göra en Co2-redovisning så vi faktiskt kan visa på hur bra återanvändning är och hur det kan koppla tillbaka till våra kunders eget hållbarhetsarbete. Systemet fanns inte men vi hittade en beräkningsmodell från Technischke Universitet i Berlin som kunde utgöra grund för en beräkning. Systemet togs fram med principen, detta är det bästa vi kan göra nu och så får vi utveckla det ytterligare efterhand som kunskapsnivån och forskningen ökar. På så sätt såg det dagens ljus.

Business handlar om timing. 2012 var Inrego det första företaget i världen som grävde ner sin Co2 utsläpp via ett projekt som hette Biorecro. Det var för tidigt. Det fick ingen betydelse och tog inte fart. Det var synd men det var ett försök och lösningen börjar nu få betydelse 10 år senare.

Ett annat projekt var att bygga om en Porsche av gamla batterier. Det funkade sådär, men Filip som vi hjälpte driver nu Opibus som gör elektriska fordon i Kenya vilket har betydelse.

Ett projekt som funkade och som vi använder idag är en Tangentbordsprinter. Med den kan vi skriva om bokstäverna på tangentborden så att de funkar på den marknad och med det språk där datorn ska komma att användas.

Andra projekt som Inrego var först med att utveckla var en ”Kundportal” så att man som organisation kan följa sin utrustning och få allt redovisat på ett ställe med serienummer, Co2-besparing, raderingscertifikat och ekonomi. Ett projekt vi kallade ”Flexhyra” som vände sig mot stora utbildningsföretag som hade väldigt varierande behov av IT-utrustning samt en produkt vi kallar ”Restvärde”, där Inrego i förtid går in och garanterar restvärde på IT-utrustning flera år framåt i tiden vilket kan förbättra finansieringskalkyler för kunder och finansbolag.

Hållbarhet handlar inte om att vara perfekt, det handlar om en riktning och att hela tiden göra framsteg och ärligt visa var man står.