Inrego
Stocklists

2022

I huvudet på en återanvändningsentreprenör

Det mesta är ännu ogjort. Den linjära ekonomin är 100 år före den cirkulära som på samma sätt som den linjära för 100 år sedan idag är väldigt arbetsintensiv. Tre miljarder ytterligare människor beräknas vara medelklass inom ett antal år. Detta är en fantastiskt utveckling men innebär att de också vill ha alla prylar som vi har. Konsumtionen behöver fortgå om vi ska fortsätta att öka vårt välstånd, men hur ska vi göra det och samtidigt minska uttaget av jordens begränsade resurser? Många säger att det var bättre förr. Det stämmer inte! Vi har aldrig haft det bättre än vi har idag. Nu gäller det. Den ljusnande framtid är vår.

Inregos vision är att ställa om världens IT-konsumtion till att bli hållbar.