Inrego
Stocklists

Telia använder cirkulära affärsmodeller i resan mot noll avfall

Telia 6 oktober 2021 3 min läsning

Telia väljer Inrego.

Telia har en miljöpolicy som genomsyrar hela organisationen. De siktar på att klättra högre upp i avfallshierarkin och har satt upp tydliga delmål för hur de ska klara detta. Målet är att organisationen ska ha noll avfall. Sara Nordbrand, Head of Group Sustainability, berättar mer om hur Telia jobbar för att nå deras mål.

Telekombolaget Telia kopplar digitalt samman människor över landsgränser och kontinenter, låter oss prata med varandra, lyssna, läsa och umgås. Möjligheterna som digitaliseringen gett oss är fantastiska på många sätt, icke minst har vi märkt av dess kraft under året präglat av pandemi, isolering och distansarbete. Baksidan av vårt sätt att leva är dock påverkan på miljön och samhället som ofrånkomligen blivit en viktig och högst aktuell fråga.

Resan mot noll avfall började för flera år sedan när man satte upp en livscykelhantering för den interna IT-utrustningen på Telia. Utrustningen skickas för återanvändning till bland annat Inrego. Tankesättet har Telia sedan tagit vidare till sina kunder som också får möjligheten att förlänga livet på sin använda IT-utrustning. Telia ser att "produkt som tjänst" och återanvändning av till exempel mobiltelefoner och routrar är centrala inslag i deras bidrag till den cirkulära ekonomin.

- Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina miljö- och klimatavtryck, säger Sara Nordbrand. Samarbete är ett nyckelord för att nå en cirkulär ekonomi – ingen kommer nå dit på egen hand. Tillsammans måste vi skapa ett skifte för att styra om trenden i rätt riktning mot en mer hållbar digital värld.

På Telias väg mot noll avfall har man mött en del hinder, som man ofta gör under en resa med högt satta mål. En stor utmaning är att få tillbaka de produkter som finns där ute och som inte längre används. Statistik visar på att många hushåll bland annat har telefoner som ligger i byrålådor och att organisationer lagerhåller stora mängder av IT-produkter när de uppdaterat medarbetarnas datorer och telefoner.

- Att få tillbaka produkterna är en av de största svårigheterna med återanvändning, säger Sara Nordbrand. Först när vi kan säkra att vi får tillbaka produkterna kan vi börja återanvända i större skala. Vi måste även se till att återanvända produkter blir mer eftertraktande och samtidigt se till att engagera våra kunder så att de vill bli en del av denna cirkulära resa.