Inrego
Stocklists

Rusta: "Du behöver inte vara ett stort företag för att återanvändning av IT ska vara lönsamt”

Rusta 30 juni 2022 5 min läsning

foto: Rusta.se.
foto: Rusta.se

På Rusta har man höga ambitioner i hållbarhetsarbetet. Visionen är att bli den ledande och mest pålitliga lågprishandlaren i Europa inom hållbarhet och kvalitet. Vägen dit tror man är genom små förändringar kunna göra stora skillnader när det kommer till klimat och hållbarhet. Mats Malmberg, avdelningschef för kvalitet och hållbarhet, och Mikael Hakkarainen, IT- och driftchef, berättar mer om Rustas hållbarhetsarbete och hur de jobbar med små medel för att nå sina hållbarhetsmål.

Rusta är en lågprishandlare med över 4 000 anställda i sju länder i både Europa och Asien. Av Rustas totala klimatutsläpp kommer 70 - 80 % från produkterna de säljer, båda vad gäller råmaterial samt energin som går år att framställa dem. Därför ligger huvudfokus i klimatarbetet att kunna erbjuda kunderna cirkulära produkter, då det är tydligt att det är vad som spelar en stor roll för miljön.

Ett av Rustas värdeord är ”Tillsammans” vilket genomsyrar hela vårt hållbarhetstänk, att stort och smått tillsammans måste samverka för att nå en hållbar framtid, säger Mats Malmberg. Vi försöker tänka stort och smått för att föregå med gott exempel och visa vägen till cirkularitet och sedan ett år tillbaka återanvänder Rusta sina datorer tillsammans med Inrego.

Rusta började återanvända både elektronik och andra produkter från deras försäljning för flera år sedan. Det kunde vara defekta produkter från kundreturer eller från lagret. Dessa säljs till ett företag i Litauen som kan reparera produkterna med större lönsamhet än vad som är möjligt i Sverige. Tack vare det samarbetet återbrukas 84% av Rustas defekta produkter. Detta utvecklades sedan till att fundera på vad de kunde göra med den elektronik och IT som används internt.

- Det började med att jag fick kontakt med en av era konkurrenter, säger Mats Malmberg. Så jag pratade med Mikael om att börja en återinsamling av vår interna IT-utrustning. Mikael kom sedan tillbaka och sa att han hittat ett mycket bättre företag som heter Inrego. Nu har vi jobbat med Inrego i drygt ett år och vi är jätteglada att vi får ihop den interna IT-cirkeln också.

I början av samarbetet med Inrego hade Rusta inget asset management-system på plats och därmed visste man inte vilka volymer hårdvara som fanns internt, eller hur gammal den var. Därför krävdes en flexibel logistiklösning som gjorde att Rusta kunde ta det i sin takt.

- Jag har vetat länge att den här typen av tjänster finns men har hela tiden tänkt att Rusta inte är tillräckligt stora och har tillräckligt stora volymer för att det ska vara lönsamt, säger Mikael Hakkarainen. När man kan välja en logistiklösning som passar så behöver man inte vara stora. Vi samlar till exempel in enheterna här på kontoret och när vi har tillräckligt många så beställer vi en hämtning från Inrego.

Rusta är, som de flesta andra bolag, väldigt måna om IT-säkerheten. Tidigare, när man hanterade IT-säkerheten internt, plockade man isär den använda datorn, borrade hål i disken och allt gick till sopor eller återvinning. Att Inrego nu tar hand om säkerheten är både tryggare samtidigt som datorn kan användas igen och Rusta kan tjäna en slant.

- Många kan tycka att det är en säkerhetsrisk att lämna ifrån sig enheten men jag ser många fördelar i att en extern part tömmer våra datorer på industriell skala, säger Mikael Hakkarainen. Då är det mindre risk att något läcker ut än om man gör det internt och lite ad hoc. Samtidigt sparar vi både tid och pengar när vi inte behöver hantera datorerna själva.

- Vi betalar ju såklart kostnaden för logistik och hantering men vi får alltid pengar tillbaka, säger Mats Malmberg. Det är härligt att det finns den här typen av win-win-win-lösningar där det är bra för miljön, Rusta vinner på det rent ekonomiskt samtidigt som vi slipper extraarbete och Inrego driver cirkulariteten.

Rusta vill vara en god medborgare oavsett om det handlar om Sverige, Tyskland eller Kina. Målet är att bli klimatneutrala till år 2045. För att klara det så krävs det en omställning för alla, i både stort och smått. Genom sitt klimatarbete visar Rusta på hur man, med små medel, kan ställa om mot att bli mer klimatneutrala samtidigt som man jobbar med verksamhetens främsta miljöpåverkan parallellt.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Inregos arbete med Rusta? Kontakta Cecilia så berättar hon gärna mer.

Cecilia Thölix på Inrego.

Cecilia Thölix

Key account manager

cecilia.tholix@inrego.se