Inrego
Stocklists
Tre datorer varav en visar en skärmbild på reuse, reduce, recycle.

Vårt cirkulära program

Vi omprövar hur vi producerar och använder IT

Programmets primära syfte är att förlänga livstiden och cirkulera en IT-produkt i fler loopar. Detta görs för att ta vara på jordens begränsade resurser samt för att minimera avfallet. För att gå mot en cirkulär omställning krävs samverkan och vi vet att samarbete från både privat såväl som offentlig sektor kan göra skillnad. 

Vårt cirkulära program

Vi ger dig som kund möjligheten att vara med att ge dina köpta produkter ett tredje liv, men det är inga krav för dig som kund att behöva lämna tillbaka dina produkter till oss och du kan självklart fortsätta använda dem så länge du vill – valet är helt valfritt och upp till dig. 

Restvärdet fastställs vid inköp  
När du köper in IT från Inrego ingår du och ditt företag automatiskt i vårt cirkulära program, ett cirkulärt tänk kring återanvändande av IT-produkter. Oavsett storlek på order värderas produkterna av Inrego och du får ett garanterat restvärde för vad produkterna är värda när du är klar med dem. Något som fastställs redan vid inköp. När din användningsperiod är avslutad, hämtar vi produkterna och köper tillbaka dem för det restvärde du fick vid inköpet.  

Testas och säkerhetsraderas  

Produkterna testas, säkerhetsraderas, renoveras och läggs sedan ut till försäljning för att användas en tredje gång. Inrego ser till att användningen av produkterna maximeras och tillsammans minskar vi koldioxidutsläpp och reducerar onödigt avfall. Viktigt att komma ihåg är att även en dator som inte längre fungerar oftast fortfarande har ett värde, då den kan repareras alternativt har komponenter som fungerar som kan ge liv åt en annan dator eller säljas som reservdelar.   

På detta sätt ger vi tillsammans IT-produkter ett tredje liv som ni dessutom får en ekonomisk ersättning för. 

Låt cirkulär IT bli en del av er hållbarhetsrapportering   
Programmet handlar om att erbjuda dig som kund en cirkulär lösning kring inköp och användning av IT. Genom detta kan ditt företag eller organisation stärka ert hållbarhetsarbete och bidra till en mer cirkulär framtid. Sverige har ambitiösa hållbarhetsmål som bara kan nås genom samverkan mellan aktörer i både privat och offentlig sektor. Organisationerna i sin tur har också ambitiösa klimatmål som kräver hållbarhetstänk i alla led. På det här sättet kan du säkerställa att din IT blir en del av den cirkulära ekonomin och ert hållbarhetsarbete samt rapportering.