Inrego
Stocklists

2000

Flytten till Stockholm

De flesta leverantörer, företag och myndigheter fanns i Stockholm. De var dessa vi behövde bearbeta och hämta utrustning från. För att minska transporter, ledtider och öka effektiviteten gick flyttlasset till Stockholm. Inrego hade nu utvecklats till ett B2B-företag och den första logistikanläggningen sattes upp i Spånga. Allt var en kamp i att matcha utbud och efterfrågan samtidigt som vi behövde se till att få igång en bra rekonditioneringsprocess.

Allt utgår från att tillgodose kundens behov på resurseffektivaste sätt.