Inrego
Stocklists

Hur påverkar min laptop klimatet?

Nyheter 27 juni 2022 3 min läsning

laptops - återbrukade hos Inrego.

För 1 år sedan lanserade Inrego en helt ny beräkningsmodell som mäter hur mycket koldioxid det sparar miljön att återanvända IT. Beräkningsmodellen togs fram i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Med den nya modellen kan vi få fram exakta siffror på koldioxidbesparing då den räknar utifrån produktkategori, underkategori, modell och ända ner på komponentnivå. Därför kan vi nu se exakt hur en laptop och dess olika komponenter påverkar klimatet.

Vet du hur mycket din laptop du använder påverkar klimatet?

När man tillverkar en dator krävs det 22 kilo kemikalier, 1 500 liter vatten och 1 200 kilo avfall. Merparten av avfallet ses aldrig av konsumenter eller användare eftersom det inträffar under produktionen. IT-produkter består även av metaller och mineraler som ofta bryts i farliga miljöer där mänskliga rättigheter ofta kränks.

Vad gäller de enskilda komponenterna är det hårddisken som står för den största klimatpåverkan, där en klassisk HDD-disk har ett koldioxidavtryck på 71 kg och den lite nyare SSD-disken ligger på 94 kg. SSD innehåller en halvledare som är mycket energikrävande att framställa och har därmed ett större koldioxidavtryck.

Tillverkningen av en skärm är mycket energikrävande och har ett koldioxidavtryck på 61 kg. Det är alltså en skärm som sitter i en laptop. En extern skärm orsakar ett koldioxidavtryck på 520 kg.

Processorn är datorns hjärna som ser till att datorn utför de instruktioner vi ger den. Likt SSD-disken innehåller processorn en halvledare och har därför även den ett stort klimatavtryck på 50 kg CO2.

Din laptops batteri har ett betydligt mindre klimatavtryck än föregående komponenter, det ligger på 8 kg CO2. Ett batteri är även många gånger lätt att byta ut så att din dator kan användas längre.

RAM-minnet lagrar tillfälligt data medan du använder ett program och har också ett något mindre koldioxidavtryck på 5 kg CO2.

Så, hur kan vi börja använda elektronik mer cirkulärt?

  • Köp cirkulär elektronik

  • Använd din laptop under en längre tid

  • Återanvänd din laptop när du är klar med den – och komponenterna kan återanvändas även om inte datorn kan det!

  • Återvinn! Dock ska detta alltid vara sista utvägen, se till att alla andra möjligheter för produktförlängning undersökts först!