Inrego
Stocklists

Saab: "Ni uppfyller alla krav som vår IT-säkerhetsavdelning satt upp."

Kundcase 19 april 2023 4 min läsning

Under fem års tid har Saab använt Inregos tjänster för att kunna cirkulera och återanvända IT. Bara under 2022 besparade Saab över 800 000 kg CO2. Inrego träffade Saabs Miljöchef Maria Sahlin, och deras Vendor Manager, Björn Henricsson, för att diskutera cirkulär IT och Saabs höga miljöambitioner.

På Saab är miljöarbetet en integrerad del av verksamheten, något som Maria, Miljöchef på Saab, menar är avgörande för att företaget ska kunna stödja och bidra till samhällets klimatomställning. På Saab skapas innovation och samarbeten mellan både kunder och leverantörer i syfte att nå de högt satta miljömålen.

- Vi har en ganska hög svansföring när det kommer till hållbarhet och strävar efter att ta en ledande position inom försvarssektorn. IT är ett viktigt område i omställningen när det kommer till cirkularitet och resurseffektivitet, förklarar Maria.

Inom försvarssektorn är säkerheten av högsta prioritet, något som gör det svårt att cirkulera och återanvända allt som företaget använder. Maria förklarar att även om Saab jobbar med återvinning och undersöker hur de sekundärt kan skapa hållbara flöden genom återvinning, har de inom försvarssektorn stora utmaningar med att skapa cirkulära flöden internt inom bolaget.

- Vi kan helt enkelt inte ha ett eget cirkulärt flöde på samma sätt som många andra företag kan. Men vi tänker utifrån det företag vi är, och jobbar cirkulärt med de delar vi kan. Samverkan kring IT-hanteringen blir därför ett bra sätt för oss att arbeta med cirkulära flöden, säger Maria.

Trots utmaningarna har Saab inte tvekat kring att tänka nytt kring deras använda IT-utrustning. Även om hårddiskar med försvarssekretess behöver plockas ut och destrueras på plats, skickas resterande delar av produkterna och all annan utrustning som inte längre behövs inom företaget till Inrego för rekonditionering och återanvändning.

- Vi har en arbetsmiljö med telefoner och datorer på arbetsplatsen precis som alla andra, och till stor del så är det möjligt för oss att återanvända och cirkulera hårdvaran som inte längre används, förklarar Björn, Vendor Manager på Saab.

När behovet av en återtagsleverantör för IT uppstod för fem år sedan jämfördes Inrego mot flera andra bra alternativ. Beslutet landade kort och gott i att Inrego erbjöd passande tjänster för Saabs behov. Saab har höga krav som handlar om allt ifrån fysisk säkerhet och hur lokalerna utformas, till hur produkterna hanteras i lokalen och vilka personer som överhuvudtaget ska få röra dem. Saab kräver bakgrundskontroller på personal, övervakningskameror och loggad hantering – vilket Inrego kunde leverera.

- Vi har specifika och tydliga krav som vår IT-säkerhetsavdelning har satt upp. För att kunna jobba med cirkulär hantering som leverantör för Saab måste man uppfylla alla de kraven som ställs. Vi har granskat, följt upp och kontrollerat att ni uppfyller dem och i och med det så är det möjligt att jobba tillsammans med er, berättar Björn.

Med 16 000 anställda bara i Sverige finns ett stort behov av att ta hand om IT-hårdvaran som inte längre används på företaget, och Björn menar att det finns många fördelar med en cirkulär IT-hantering. De främsta argumenten handlar om en kombination av enkelhet, ekonomi och miljö.

- Rent praktiskt har vi ett behov av att göra oss av med gammal utrustning som vi inte längre kan använda, ekonomiskt så är det intressant om det går att få ut någon form av andrahandsvärde, och miljömässigt vill vi dra vårt strå till stacken och vara försiktiga med de resurser som finns, avslutar Björn.

Är ni också intresserade av att rekonditionera er IT? Vi är redo att hjälpa er ta steget in i den cirkulära ekonomin. Klicka här, så hör vi av oss.