Inrego
Stocklists

IT-svinn – lika dumt som matsvinn

Nyheter 29 november 2021 4 min läsning

Publicerad i Aktuell Hållbarhet 2021-11-24

Även om mer och mer elektronik återanvänds och cirkuleras, är det IT-svinn som uppstår i dag långt över en hållbar nivå och därför är ökad produktlivslängd oerhört viktig i klimatarbetet. Det skriver Inregos hållbarhetschef Sebastian Holmström och ger några praktiska tips.

Sebastian Holmström vill stoppa IT-svinnet.
Sebastian Holmström vill stoppa IT-svinnet.

Vår samtid är hårt präglad av en konsumtionshets som varje år kulminerar i samband med konsumtionshetsens egen högtid – Black Friday. Elektronikförsäljning är en stor del av Black Friday-konsumtionen och vi måste börja prata om hur vi kan bekämpa en av världens snabbast växande avfallsströmmar. Det är dags att börja prata om IT-svinnet.

Likt det mer kända begreppet matsvinn är IT-svinn något som producerats för ett syfte, men som inte utnyttjas till sin fulla potential utan i stället slängs eller kasseras. I dag drunknar både företag och privatpersoner i produkter. Vi konsumerar mer elektronik än någonsin och ju fler elektronikprodukter som tillverkas desto högre blir koldioxidutsläppen. Av en elektronikprodukts totala klimatpåverkan sker omkring 80 procent vid produktionen. Samtidigt gör vårt konsumtionsmönster att elektronikavfallet ständigt ökar vilket nu lett till att elektronik är världens mest snabbväxande avfallsström.

Ekonomiskt har vi i Sverige råd att leva som vi gör i dag, men vår planet har inte råd. Vi lever över planetens resurser, i år hade Sverige levt över de naturliga resurser som jorden kan producera under ett år redan den 6 april. Vad händer då under en dag som Black Friday när konsumtionshetsen får en extra skjuts? Redan innan kampanjpriser och röda realappar betalar vi alldeles för lite för en elektronikprodukt sett till dess verkliga pris.

Definitionen av svinn är den förlust som uppstår i förhållande till det resultat som man optimalt kan uppnå. Eftersom vi ofta inte uppnår den livslängd som faktiskt är möjlig uppstår alltså ett IT-svinn. Genom att förlänga livstiden på varje produkt kan vi minska IT-svinnet. Att använda vår elektronik som en slit-och-släng-vara, som vi gör i dag, kostar för mycket.

IT-svinnet som uppstår sker till stor del på grund av inbyggda vanor, okunskap och att vi inte mäter vår resursanvändning. Även om mer och mer elektronik återanvänds och cirkuleras, är det IT-svinn som uppstår i dag långt över en hållbar nivå och därför är ökad produktlivslängd oerhört viktig i klimatarbetet.

Det är dags att vi accelererar omställningen till en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi återanvänds din ”gamla” produkt, antingen som helhet eller uppdelat i dess beståndsdelar för att ge liv till andra produkter. Återanvändning leder sedan till minskat avfall, minskad miljöpåverkan och minskad resursanvändning.

Vi behöver arbeta med att minska dagens svinn av elektronik och att förlänga användningen av befintliga produkter är det enklaste sättet att minska utsläppen från elektronik. Därför behöver vi se över hela livscykeln när vi köper produkter. Det handlar om att definiera hur länge vi planerar att använda produkten, om det finns reservdelar och möjlighet till lagning om den går sönder samt vart den tar vägen när vi är klara med den. Vi kan inte längre slita och slänga på elektroniken.

Några praktiska knep för att minska din organisations IT-svinn:

01. Använd de produkter du har och använd dem längre. Genom bra underhåll och reparation går det att förlänga livstiden på dina produkter.

02. Behöver du köpa en elektronikprodukt, köp återbrukat. Ha klart för dig vilka funktioner du är ute efter och se om du kan hitta en återanvänd produkt som uppfyller dina krav.

03. Om du köper nytt, köp kvalitet. Se till att köpa produkter som kan användas länge.

04. Återanvänd dina gamla produkter. Leta upp en aktör som kan ta hand om dina använda produkter och se till att de får ett nytt liv.

Sebastian Holmström
Hållbarhetschef Inrego

Länk till artikeln