Inrego
Stocklists

Hållbar IT-utrustning är en viktig byggsten för att Polarbröd ska nå sina höga hållbarhetsmål

Polarbröds 1 mars 2022 3 min läsning

Hållbarhet och miljöfokus är något som genomsyrar Polarbröds verksamhet i alla led. Polarbröd har höga hållbarhetsmål, bland annat att bli självförsörjande på förnybar el och ha 100 procent fossilfria transporter. En naturlig byggsten i hållbarhetsarbetet är att IT-utrustningen inte ska bidra till onödigt resursutnyttjande.

Familjeföretaget Polarbröd grundades Älvsbyn redan 1879 och är idag inne på femte generationen av ägare. Ett fokus på hållbarhet har funnits länge inom företaget och 2012 sattes det upp en ambitiös hållbarhetsplan som sträckte sig över 10 år. Planen innehöll strategiska mål inom de fyra områden där Polarbröds verksamhet har störst påverkan på planeten: transporter, förpackningar, energi och råvaror. Efter en olycklig brand år 2020 tog man sig tid för reflektion över de åtta år som gått och satte upp nya strategiska hållbarhetsmål för 2030, då Polarbröd ska vara 100% cirkulära i hela värdekedjan.

Polarbröd har köpt rekonditionerad IT-utrustning från Inrego i 15 år. Ett samarbete som startade med incitamentet att kunna köpa in bra datorer till ett bra pris, men som utvecklats till att vara en del av Polarbröds hållbarhetsmål att vara resurseffektiva och tänka långsiktigt.

- Att köpa in rekonditionerad IT-utrustning klockar in perfekt med vad Polarbröd är som företag och hur vi ska undvika att nöta på jordens resurser, säger Hasse Karlström, IT-samordnare på Polarbröd. Jag hittade er för 15 år sedan då det var väldigt lång leveranstid på att köpa nytt. Ni hade allt i webshopen och kunde leverera dagen efter. Sedan har samarbetet bara fortsatt – det är lätt att fortsätta när det fungerar bra. Vi har täta samtal med vår kontakt som hör av sig till mig när det är något på väg in som kan vara intressant för oss.

Eftersom hållbarhetstänket genomsyrar hela organisationen stöter man inte på något motstånd när det gäller inköp av rekonditionerad IT-utrustning. Under 2021 sparade Polarbröd klimatet 2 320 kg CO2 bara genom sina inköp av rekonditionerad IT.

- När det blir så tydligt vilka resurser man sparar på att köpa rekonditionerad IT-utrustning så finns det inget motstånd att övervinna, tvärtom, säger Hasse Karlström. Under åren har vi kanske haft två, tre datorer som vi kontaktat er serviceavdelning om, vilket är väldigt lite.

I många organisationer kan det kännas som en stor omställning att börja köpa rekonditionerad IT. Man är kanske osäker på om kvaliteten håller för ens verksamhet eller orolig att man inte erbjuds samma service eller support som vid köp av nyproduktion. Dessa myter vill Hasse Karlström slå hål på och vill gärna inspirera fler att investera rätt.

- Varför inte köpa rekonditionerad IT? Dagens datorer har tillräcklig kapacitet så att en datormodell som är 1 eller 2 år gammal ofta besitter tillräcklig prestanda och alla de kontorsapplikationer som en verksamhet kräver. Om vi samtidigt kan minska planetens resursutnyttjande så finns det inga argument kvar för att köpa nyproduktion.

Kontakta mig om du är intresserad av att köpa IT!

Johan Davidsson på Inrego.

Johan Davidsson

Head of Sales Sweden

johan.davidsson@inrego.se