Inrego
Stocklists

IVL Svenska Miljöinstitutets cirkulära IT-hantering som sparar både pengar och miljön

IVL 6 oktober 2021 4 min läsning

IT-avdelningen på IVL Svenska Miljöinstitutet har insett att de sparar både pengar och på miljön genom att hantera sin IT cirkulärt. Det gäller att använda produkterna så länge som möjligt, se till att de går till återanvändning när man är klar samt hitta rätt samarbetspartners som hjälper en att ge produkterna ett nytt liv. Peter Lindén, IT-chef på IVL, kommer med sina bästa tips och råd.

IVL svenska Miljöinstitutet är ett av Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad miljö- och hållbarhetsforskning. De arbetar i nära samverkan med näringsliv och det offentliga. Tillsammans med samarbetspartners och uppdragsgivare jobbar IVL för att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Även internt står hållbarhet högt upp på dagordningen. Att hållbarhet ska genomsyra hela organisationen är en självklarhet för IVL:s medarbetare.

- Vi jobbar för att minska vårt kilmatavtryck i varje liten del i vårt företag, oavsett om det handlar om kontorsmöbler, kaffekoppar eller datorer. Det är en självklart då det är del av vårt DNA, då allt vårt arbete grundar sig på vår miljö och hållbarhetsforskning. Vårt interna hållbarhetsarbete är därför lika viktigt som den miljönytta vi uppnår med våra kunder, säger Peter Lindén.

Även när det gäller IT har IVL ett hållbarhetsfokus och leasar därför kraftfulla datorer som håller länge. När en medarbetare slutar eller måste uppdatera sin dator ser man till att de kommer till återanvändning.

För över tio år sedan började IVL köpa återanvända datorer till sin laboratorieverksamhet av Inrego. Sedan dess har samarbetet utvecklats till att samtliga av medarbetarnas telefoner köps in från Inrego och datorer som inte längre används skickas till Inrego för att få ett nytt liv.

- Vi ser till att återanvända datorerna internt så långt det går. Är det inget fel på en dator som kommer in till oss får den användas vidare av till exempel en examensarbetare, säger Peter Lindén. Våra medarbetare är väldigt duktiga på att sköta sina datorer och de är oftast i väldigt bra skick när de återlämnas till oss.

Något som från början var en strategisk hållbarhetsfråga för IVL har även blivit en ekonomisk fråga. Tidigare fick medarbetarna nya Android-telefoner och olika modeller och versionshanteringen försvårade arbetet för IT-supporten. Nu har företaget istället börjat köpa in återanvända iPhones vilket underlättat arbetet för IT samtidigt som det inte ökat inköpskostnaderna.

- Android-modellerna från olika tillverkare krävde mycket av IT-avdelningen, så ur ett managementperspektiv är det skönt att bara behöva hantera ett operativsystem, säger Peter Lindén. Men rent ekonomiskt hade vi aldrig kunnat gå över till iPhone om vi hade köpt nya telefoner med tanke på att kostnaden är så hög. De begagnade iPhones vi köper av Inrego har ett års garanti, håller en hög kvalitet och vi räknar med att kunna använda dom under flera år.

Att det inte behöver vara speciellt krångligt vad en organisation eller företag kan göra för att ta steget mot ett mer hållbart och cirkulärt företagande kan Peter Lindén intyga. Så vad ska man tänka på när det gäller hållbar IT-hantering? Här är Peter Lindéns bästa tips till andra IT-chefer:

  • Fråga dig själv om behovet faktiskt kräver nytt eller om återanvänt kan fungera minst lika bra. Tänk att allt inte måste vara nytt om man inte har medarbetare med speciella behov som kräver den senaste utrustningen.

  • Försök att använda IT-produkterna så länge som möjligt.

  • Samla ihop all IT som inte används och se till att den återanvänds.

  • Om du känner dig osäker – säkra att leverantören du väljer kan visa vad som händer produkterna. Ta del av rapporter om vad som händer med varje enskild produkt samt bevis på att den är säkerhetsraderad.

  • Välj en leverantör som är nischade på just den tjänsten ni söker.