Inrego
Stocklists

Vad vi levererar

Vi ställer höga krav

För att säkerställa att er rekonditionerade IT-utrustning når sin fulla potential arbetar vi utifrån en unik process. Vi ställer höga krav på säkerhet, spårbarhet, ekonomi och logistik – allt för att kvalitet och trygghet ska gå hand i hand med miljötänk.

vad vi levererar

Säkerhet

Våra tekniker raderar säkert all information på inkomna produkter enligt GDPR -standard. Säljaren får ett raderings-certifikat på varje produkt som skickas in. Tryggheten är central och vid raderingen jobbar Inrego med Blancco, det världsledande programmet är certifierad dataradering.

vad vi levererar

Spårbarhet

Vi dokumenterar spårbarhet via serienummer på alla enheter som vidareförmedlas av Inrego och följer upp att leveranser går till avsedd destination.

vad vi levererar

Ekonomi

Idag kan i princip all IT-utrustning återanvändas och få ett nytt liv vilket sparar både på miljön och ekonomin. När du säljer din gamla IT-utrustning kan du få tillbaka en hel del när du är färdig med den. Som köpare av återanvänd elektronik sparar man omkring 40–50 procent jämfört med nypris. I och med den grundliga granskningen som alla våra IT-produkter genomgår säkerställer vi att kvalitetsstandarden är hög.

vad vi levererar

Logistik

Det ska vara enkelt att hantera sin elektronik hållbart. När du är färdig med din elektronik hämtar vi den på ett säkert sätt, sköter returlogistiken och raderar all information enligt GDPR-kraven. Inrego har i mer än 25 år specialiserat sig på returflödena, alltså den cirkulära ekonomins logistik.

Våra tjänster

Tänk nytt kring använd IT

Med snart 30 års erfarenhet som pionjärer inom cirkulär IT har Inrego blivit en expert på återanvänd teknik. Vi erbjuder en enkel lösning för era IT-behov, oavsett om ni vill bli av med er gamla utrustning eller att köpa rekonditionerad IT. Läs mer om våra tjänster här!