Inrego
Stocklists
Inregos kundportal - i världsklass. En dator med skärmavbild från kundportalen.

Kundportal

Kundportal i världsklass  

När du blir vår kund får du tillgång till vår kundportal, där du kan enkelt och tydligt följa processen för återtag, hela vägen från att era produkter hämtas till att de säljs vidare.  

I kundportalen får du en total överblick över hela ert återtag. 

Här kan du:

  • boka emballage för att packa er IT-utrustning

  • boka upphämtning och sedan följa processen genom vår produktion

  • få tillgång till en återrapport som visar hur stor koldioxidbesparing ert återtag genererat

  • får tillgång till ett raderingscertifikat på serienummernivå 

  • få en ekonomisk sammanställning över vilken ersättning ni får för återtaget. 

I kundportalen finns det dessutom möjlighet att ta ut statistik över vilka enhetstyper ni har skickat in till oss och ni kan se på serienummernivå exakt vad som har hänt och när, med den specifika enheten.  

Det går att behörighetsstyra åtkomsten till att kunna se allt i kundportalen eller allt utom de ekonomiska delarna. Många kunder väljer att begränsa tillgången så att endast beställning av logistiklösningar kan ske, men inte visa det finansiella.