kundportal_alt3.jpg

Kundportal

Kundportal i världsklass  

Som kund hos oss får du tillgång till en kundportal där du kan följa återtagsprocessen, hela vägen från att den hämtas till att den säljs vidare.  

I kundportalen får du en total överblick över hela ditt återtag. Här bokar du emballage för att kunna packa din IT-utrustning, du bokar upphämtning och sedan kan du följa hela processen genom vår produktion. När produkterna har gått igenom hela processen genereras en återrapport som även den återfinns i kundportalen.  

I återrapporten ser du hur stor koldioxidbesparing ert återtag har genererat, du får raderingscertifikat på serienummernivå samt du får en ekonomisk sammanställning över vilken ersättning ni får för återtaget.  

I kundportalen finns det dessutom möjlighet att ta ut statistik över vilka enhetstyper ni har skickat in till oss och ni kan se på serienummernivå exakt vad som har hänt och när med den specifika enheten.  

Det går att behörighetsstyra accessen så att man kan se allt i kundportalen eller allt utom de ekonomiska delarna. Många kunder låter vissa personer på sitt företag att ha tillgång så att de kan beställa logistiklösning men inte kunna se ekonomin. Det används också för att låta slutkunder komma åt och se återrapporter.