Vi ger dig ett garanterat restvärde!

Inregos restvärdesmodell möjliggör en kostnadseffektiv och cirkulär anskaffning av hårdvara som datorer och mobiler. Denna livscykellösning är byggd för er som är IT-partner, finansbolag eller distributör av IT och telefoni och som behöver en partner för att garanter ett restvärde för den hårdvara som ni leasar till era kunder.

Ni har utrustningen och finanslösningen och vi garanterar den framtida ersättning baserad på löptiden för avtalet tex 12, 24 eller 36 månader. Vid avtalets slut säkerställer Inrego ett säkert och miljövänligt återtag av utrustningen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta vår Key Account Manager Gabriella Beutelrock så berättar hon mer. Maila henne på restvarden@inrego.se