A new industry standard

Idag kan i stort sett all IT-utrustning renoveras och få nytt liv, vilket sparar på både miljön och ekonomin.

Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har Inrego tagit fram en ny rapport med en modell för att mäta hur mycket återanvändning av datorer, smartphones och andra IT-produkter sparar på miljön, jämfört med att köpa nytt. Modellen är fri att använda för alla branscher som är intresserade av att mäta miljöbesparingar vid återanvändning av IT.

Download the report

Välkommen att ladda ned rapporten.

Den går utmärkt att använda för att räkna ut miljöbesparingar i andra sektorer där återanvändning är aktuellt.

Förutom information om databasen finns även en strukturerad beskrivning av hur liknande databaser kan tas fram åt andra aktörer och branscher.

För ytterligare information kontakta:

Erik Pettersson
Cirkulär Innovations- & Miljöchef, Inrego. 
erik.pettersson@inrego.se 

“Vi är glada att dela med oss av det här verktyget och har stora förhoppningar om att denna rapport blir en standard för alla i återbruksbranschen.“

- Erik Petterson, Cirkulär Innovations- & Miljöchef, Inrego.

Components matter

Den nya databasen är oberoende och vetenskapligt framtagen för att beräkna miljöbesparing för IT-utrustning ner på komponentnivå.

Modellen innehåller uppgifter om ett stort antal olika kategorier av IT-produkter som laptops, skärmar, smartphones, läsplattor, skrivare och även tillbehör såsom adaptrar, tangentbord och ramminnen. För att få en sanningsenlig uträkning är det viktigt att alla komponenter räknas med.

520 kgc02e

Att köpa en återanvänd skärm besparar hela 520 kg koldioxidutsläpp i snitt, jämfört med att köpa en ny.

280 kgc02e

Att köpa en återanvänd laptop besparar 280 kg koldioxidutsläpp i snitt, jämfört med att köpa en ny.