Reinvented IT from Sweden to the world

Inrego vill bidra till en bättre värld genom att maximera återanvändningen av använda IT-produkter och på ett hållbart sätt ge människor tillgång till IT för att utveckla sig själva och sin omgivning. ITs påverkan på klimatet måste minimeras och fler produkter måste återanvändas istället för att skickas till återvinning. I 25 år har Inrego lett vägen globalt kring återanvändning av IT-produkter. Idag är vi marknadsledande, med 190 anställda. Vi levererar till över 90 länder och sätter agendan för ett globalt cirkulärt kretslopp av jordens teknik.

Kontakta oss

Reinvented since -95

Året är 1995. Henrik Nilsson och Rickard Hannerell öppnar en butik i Lund som säljer begagnade datorer till studenter.
Affärerna rullar på och ytterligare en butik slår upp portarna i Uppsala, samtidigt som marknaden utvecklas snabbt, i takt med användandet av IT produkter.
De ställer sitt sikte på företagsmarknaden och börjar bygga upp ett kontaktnät av 100-tals leverantörer och återförsäljare i Europa och USA.

Från butiken i Lund har Inrego fortsatt att växa och blomstrat till företaget vi är idag - marknadsledande inom hantering av återanvända IT-produkter i Norden, med kunder världen över.

A Circular Economy

Inrego har, och har haft, en viktig roll i att bygga upp kretsloppet för hållbar återanvändning av använd IT-produkter globalt. Vi jobbar för att främja en cirkulär ekonomi över dagens linjära och för att vi ska hålla oss inom jordens planetära gränser. Det handlar om att ta vara på resurser, material och produkter så länge som möjligt och avskaffa avfall och återvinning till förmån för naturens egen metod; återanvändning. I naturen finns som bekant inget avfall alls.

Företag som baserar sin affärsmodell på återanvändning likt Inrego spelar därför en central roll i den framtida cirkulära ekonomin som blir så viktig för planetens framtid.

190 anställda

Hos oss har vi experter inom både miljö, teknik, säkerhet och sälj. Vi pratar över 11 språk och vårt nätverk av partners sträcker sig över hela jorden.

382 mkr

Inregos omsättning det senaste räkenskapsåret.

90 länder

Våra kunder och partners finns över hela världen. Vi säljer bara till länder som hanterar elektroniskt avfall enligt EU:s lagstiftning. Detta betyder att vi tar ansvar för att våra produkter inte blir e-waste.

Så här går det till!

Vår process — Vi raderar, uppgraderar och grundligt testar alla produkter. Ut kommer återanvänd teknik med samma kvalitet och prestanda som ny. De säljs vidare till företag, organisationer, skolor och människor världen över. Alltid med garanti, support och service. Återanvända produkter från Inregos workshop i Sverige finns i över 90 länder.

Kontakta oss

01. GDPR — Våra tekniker raderar säkert all information på inkomna produkter enligt GDPR-standard. Säljaren får ett raderingscertifikat och den fabriksåterställda produkten är redo för nästa steg.


02. Uppgradering & renovering — Vi testar alla produkter grundligt och bedömer vad som behöver fixas. Det kan vara allt från en ny hårddisk, ett nytt RAM-minne eller ett nyprintat tangentbord. Våra tekniker modifierar produkter efter specifika önskemål.

03. Garanti, support & service — När du köper från Inrego får du alltid kvalitativa, noggrant rengjorda och genomgångna produkter. Vår process ser till att återanvänd teknik kommer ut med samma kvalitet och prestanda som nytillverkade. Våra produkter kommer alltid med garanti, support & service.  

04. Miljösmart —Att köpa en återanvänd dator, telefon eller en annan IT produkt från Inrego är bättre för både miljön och samhället. Och plånboken. En win-win-win, skulle man kunna säga.

16 178 st

Antal IT-produkter Inregos verkstad har förlängt livet på den senaste månaden.

ISO-certifikat

Företaget är certifierat genom kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001, arbetsmiljö ISO 45001 samt informationssäkerhet ISO 27001.

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

ISO 27001
Data Security

ISO 45001
Occupational health and safety