Vi uppfann IT-återanvändning 1995!

I 25 år har Inrego varit globalt marknadsledande kring återanvändning av IT-produkter. Med kontor och produktion i både Sverige och Finland levererar vi IT-utrustning till över 90 länder och sätter agendan för ett globalt cirkulärt kretslopp av jordens elektronik.

Vi vill bidra till en bättre värld genom att maximera återanvändningen av använda IT-produkter och på ett hållbart sätt ge människor tillgång till IT för att utveckla sig själva och sin omgivning. Elektronikens påverkan på klimatet måste minimeras och fler produkter måste återanvändas istället för att skickas till återvinning.

Kontakta oss

Reinvented since -95

Året är 1995. Henrik Nilsson och Rickard Hannerell öppnar en butik i Lund som säljer begagnade datorer till studenter. Affärerna rullar på och ytterligare en butik slår upp portarna i Uppsala, samtidigt som marknaden utvecklas snabbt, i takt med användandet av IT produkter. De ställer sitt sikte på företagsmarknaden och börjar bygga upp ett kontaktnät av 100-tals leverantörer och återförsäljare i Europa och USA.

Från butiken i Lund har Inrego fortsatt att växa och blomstrat till företaget vi är idag - marknadsledande inom hantering av återanvända IT-produkter i Norden, med kunder världen över.

A Circular Economy

Inrego har en viktig roll i att bygga upp kretsloppet för återanvändning av använda IT-produkter globalt. Vi jobbar för att främja en cirkulär ekonomi över dagens linjära och för att vi ska hålla oss inom jordens planetära gränser. Det handlar om att ta vara på resurser, material och produkter så länge som möjligt eftersom att resursutvinningen står för omkring 50 procent av de globala koldioxidutsläppen. Den cirkulära ekonomin för elektronik uppnås genom att se till produktens optimala livslängd.

Det handlar om att bevara funktionen genom längre samt fler livscyklar och att öka nyttjandegraden.

150 anställda

Hos oss har vi experter inom både miljö, teknik, säkerhet och sälj. Vi pratar över 11 språk och vårt nätverk av partners sträcker sig över hela jorden.

420 mkr

Inregos omsättning det senaste räkenskapsåret.

90 länder

Våra kunder och partners finns över hela världen. Vi säljer bara till länder som hanterar elektroniskt avfall enligt EU:s lagstiftning. Detta betyder att vi tar ansvar för att våra produkter inte blir e-waste.

Våra policyer

Det är bättre att återanvända än att återvinna. På Inrego arbetar vi inom vårt program för ansvarsfull hantering, som syftar till att säkerställa att IT-utrustning vidareförmedlad av oss används i gott syfte.

Läs mer om våra policyer här.

Så här går det till!

Vår process — Vi raderar, uppgraderar och grundligt testar alla produkter. Ut kommer återanvänd teknik med samma kvalitet och prestanda som ny. De säljs vidare till företag, organisationer, skolor och människor världen över. Alltid med garanti, support och service. Återanvända produkter från Inregos workshop i Sverige finns i över 90 länder.

Kontakta oss

01. GDPR — Våra tekniker raderar säkert all information på inkomna produkter enligt GDPR-standard. Säljaren får ett raderingscertifikat och den fabriksåterställda produkten är redo för nästa steg.


02. Uppgradering & renovering — Vi testar alla produkter grundligt och bedömer vad som behöver fixas. Det kan vara allt från en ny hårddisk, ett nytt RAM-minne eller ett nyprintat tangentbord. Våra tekniker modifierar produkter efter specifika önskemål.

03. Garanti, support & service — När du köper från Inrego får du alltid kvalitativa, noggrant rengjorda och genomgångna produkter. Vår process ser till att återanvänd teknik kommer ut med samma kvalitet och prestanda som nytillverkade. Våra produkter kommer alltid med garanti, support & service.  

04. Miljösmart —Att köpa en återanvänd dator, telefon eller en annan IT produkt från Inrego är bättre för både miljön och samhället. Och plånboken. En win-win-win, skulle man kunna säga.

ISO-certifikat

Företaget är certifierat genom kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001, arbetsmiljö ISO 45001 samt informationssäkerhet ISO 27001.

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

ISO 27001
Data Security

ISO 45001
Occupational health and safety