Cirkulär upphandling ger miljövinster

Vad är cirkulär upphandling? Det finns stora vinster i att upphandla cirkulärt. Genom hållbar resurshållning besparar vi både på miljön och minskar kostnader. Det är viktigt att tänka på återanvändning genom hela processen, från förberedelserna och kravställningen.

Vad ska man tänka på vid cirkulär upphandling?

Varje år görs offentliga inköp för cirka 800 miljader kronor. Dessa inköp samt avyttringar kan vara en motor i den cirkulära omställningen. I grunden handlar det om att upphandla varor och tjänster som består av återbrukade produkter och att använda produkter en längre tid.


Vad är viktigt att tänka på?

  • Utreda om vilket behov som finns och hur kan det tillgodoses på bästa sätt.
  • Ställ krav på funktionen som produkten ska leverera på.
  • Kravställ hållbart och cirkulärt.
  • Undersök alltid om det går att köpa produkter som är återanvända.
  • Vad händer med produkterna när du är färdig med dem

Nynäshamns kommun gjorde nyligen en av de största cirkulära upphandlingarna någonsin!

Vill du veta mer om cirkulär upphandling?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

+46 (0) 8 501 090 00