Inrego
Stocklists

Vår stora klimatutmaning: Minska utsläppen – på jobbet

Nyheter 4 december 2023 3 min läsning

Enligt Naturvårdsverket bör utsläppen år 2050 vara noll per person och år, och får högst uppgå till ett ton koldioxidekvivalenter. Färska siffror från rapporten ”Klimatavtrycket för svenska tjänsteföretag” visar dock att ett genomsnittligt tjänstebolag idag släpper ut nästan dubbelt så mycket per medarbetare och år – på jobbet.

En medarbetares genomsnittliga utsläpp på jobbet uppgår till 1,9 ton CO2e per år, och innefattar el och värme, kontorsmaterial, pendlings- och tjänsteresor samt inköp av IT-hårdvara. En majoritet av utsläppen, hela 67%, kommer från resor till och från jobbet samt tjänsteresor inklusive flygresor utomlands. Men en annan stor utsläppare är inköp av IT-hårdvara. Hela 235 kg koldioxidutsläpp per medarbetare och år beräknas komma från IT-hårdvaran. En summa som motsvarar 12% av tjänsteföretags totala utsläpp.

"Även en klimatambitiös organisation utför sitt arbete på en dator, skärm och en mobiltelefon idag. Det gör att utsläppet från IT inte helt går att undgå. Dock kan de sänkas med hela 11 av 12% om produkterna köps in rekonditionerat" förklarar hållbarhetschef Sebastian Holmström, Inrego.

 

Climatehero har tagit fram rapporten ”Klimatavtrycket för svenska tjänsteföretag - En studie för Inrego om IT-hårdvarans andel av det totala klimatavtrycket” på uppdrag av det cirkulära IT-företaget Inrego. Syftet med studien var att få fram ett representativt mått för tjänsteföretags totala klimatavtryck fördelat på olika kategorier av utsläppsdrivare, däribland produktionsutsläppen från IT-hårdvaran.

Resultatet i rapporten visar att för de allra flesta svenska tjänsteföretag kommer inköp av nyproducerad IT-hårdvara utgöra 3–33% av de totala utsläppen, där 12% per anställd och år bedöms vara ett representativt genomsnitt. Anledningen till det breda intervallet beror på att kategorierna ’el & värme’, ’tjänsteresor’, ’pendlingsresor’ och ’produktion av leasad bil’ kan variera kraftigt beroende på tjänsteföretag. Oavsett vilket tjänsteföretag som avses finns en betydande potential att minska klimatutsläppen per anställd och år genom att övergå från att köpa in nyproducerad IT-hårdvara till att köpa in återbrukad IT-hårdvara och/eller förlänga livslängden på befintlig IT-hårdvara.

Om Rapporten och Climatehero

Climatehero är en klimatkalkylator som hjälper företag och privatpersoner minska sitt klimatavtryck baserat på sina nuvarande levnadsvanor. I arbetet med rapporten har siffror från SCB och Climateheros register använts. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ta fram ett representativt mått för tjänsteföretags totala klimatavtryck fördelat på olika kategorier av utsläppsdrivare, däribland IT hårdvara. Utifrån detta har reduktionspotentialen beräknats – hur stor andel av den totala klimatavtrycket som kan sänkas genom att använda sig av återbrukat IT hårdvara jämfört med nyinköpt IT hårdvara.

Om Inrego

Med 28 års gedigen erfarenhet är Inrego AB en föregångare inom cirkulära IT-lösningar i Sverige. Företaget strävar efter att minska sina kunders miljö- och klimatavtryck genom hållbara produkter som främjar en cirkulär ekonomi.

Isabell Bergström

Kommunikatör

isabell.bergstrom@inrego.se