Inrego
Stocklists

Macsupport: ”Under 2022 tjänade våra kunder 800 000 kr på att skicka in produkter för återanvändning”

Kundcase 30 mars 2023 4 min läsning

MacSupport erbjuder både hyr- och köpfunktioner inom IT, och tack vare ett samarbete med Inrego kan de dessutom erbjuda återtag till alla sina kunder. Under 2022 besparade MacSupport 56 500 kg CO2e genom cirkulära IT-lösningar, och hela 800 000 kr på samarbetet. Inrego träffade Ulf Nässlander, försäljningschef på MacSupport Education, för att prata om cirkulära IT-lösningar.

Med sina 150 anställda täcker MacSupport upp en bredd av olika affärsområden. Apple-produkter finns till försäljning i deras 13 mStore-butiker över hela landet, datorer och iPad säljs till en mängd skolor genom deras program Macsupport Education, och de är auktoriserade servicepartners med Apples högsta certifiering. Sedan fyra år tillbaka har de dessutom kunnat leverera fullt återtag till alla MacSupports kunder.

-          Ju fler som får reda på att möjligheten finns att skicka tillbaka sina använda produkter, desto fler vill också göra det. Vi går därför ut med erbjudandet till alla våra kunder, och vi har märkt att det finns mycket överbliven IT som ligger i våra kunders skrivbordslådor, säger Ulf Nässlander, försäljningschef på MacSupport Edu.

Tanken på att börja erbjuda återtag kom från ett miljöperspektiv. Som återförsäljare inom IT-branschen menar Ulf att MacSupport bär ett visst ansvar att minska resursförbrukningen av de ädelmetaller och andra råmaterial som finns i IT-produkter idag, och förklarar att det är alldeles för mycket slit och släng på marknaden. Ulf ser det därför som mycket positivt att Apple börjat använda återvunnet aluminium i sina produkter, minimera sina förpackningar, ta bort onödig förpackningsplast och genomför många andra initiativ för miljön. Det är en viktig del i företagets arbete för att konstant minska sin klimatpåverkan.

-          Vi försöker få våra kunder att förstå att de kan använda våra produkter längre. Många vill byta ut sina datorer tidigt, men våra produkter har generellt sett en väldigt lång hållbarhet med en prestanda som håller 6–7 år. De är helt enkelt väldigt hållbara, både i funktion och fysik, förklarar Ulf.

För att tackla problemet med att många kunder vill byta ut sina produkter innan produktlivscykelns slut, blev det givet att använda cirkulära IT-lösningar. Genom återanvändning kan MacSupport säkerställa att produkterna tillgängliggörs till fler och finns kvar på marknaden längre.

Vidare har företaget lanserat konceptet mSmart – ett treårigt hyrerbjudande på IT med ett garanterat restvärde. Fördelarna med mSmart är många: dels blir hyrkostnaden för kunden lägre än vad de hade behövt betala för att köpa produkten från början, dels kan produkterna som skickas tillbaka till MacSupport efter hyresperiodens avslut säljas vidare till en annan kund, eller säljas vidare och återanvändas genom Inrego. Genom samarbetet har MacSupport och deras kunder besparat i snitt 56 500 kg koldioxidutsläpp, och 800 000 kr – bara under 2022.

-          När kunder får veta att det finns pengar i det cirkulära har också intresset ökat. Tack vare Inrego kan vi skapa gynnsamma affärer för både samhället, våra kunder och vårt företag, berättar Ulf.

Ulf förklararar att samarbetet mellan Inrego och MacSupport är enkelt och tryggt. De får tydliga återrapporteringar och kan vara säkra på att all information på enheterna som skickas in för rekonditionering blir raderad.

-          Om det är större grejer kan ni enkelt hämta in produkterna utan att vi ens behöver se dem. Vi ger er bara en adress och så sköter ni resten. När allt är klart får vi tydliga rapporteringar och certifikat från hanteringen. Vi jobbar helt enkelt på ett bra sätt tillsammans och vi litar på er, avslutar Ulf.

Är ni också intresserade av att skapa en hållbar och cirkulär IT-lösning på ert företag? Klicka här för att läsa mer om hur vi kan hjälpa er att ta steget in i den cirkulära ekonomin.